Skip navigation

4.4. Gondolkodási műveletek

A gondolkodás egy összetett folyamat, mely különböző elemekből épül fel.

Gondolkodási műveletek:

- Analízis: az egész részekre bontása.
- Szintézis: a részek egyesítése.
- Absztrakció: a felismert általános vonások között a lényeges jegyek kiemelése. (megkülönböztetés)
- Összehasonlítás: két vagy több dolgot, ezek tulajdonságainak azonosítása vagy különbözőségek felismerése.
- Relációk felfogása: két dolog közötti kapcsolatok megnevezése.
- Kiegészítés: adott viszony ismeretében megtaláljuk az annak megfelelő másik tárgyat vagy jelenséget.
- Általánosítás: közös megegyező jegyek alapján összevonás, fölérendelt adat megtalálása.
- Konkretizálás: alárendelt adat megtalálása.
- Analógia: az összefüggések felfogásán alapuló kiegészítés.
- Rendezés: adott elv alapján jelenségek, tárgyak csoportosítása, rendszerezése, osztályzása.