Skip navigation

4.2. A gondolkodás és a nyelv kapcsolata

A gondolkodás és a nyelv egymástól elválaszthatatlan. „A nyelvhasználat teszi lehetővé számunkra a fogalmi gondolkodást, azt, hogy fogalmakkal, vagyis a tárgyak és események kapcsolatának szimbólumaival tevékenykedjünk. A fogalmak elsajátítása nagyon szorosan összefügg a nyelv és a beszéd fejlődésével.” (Séra 2001:141)

Descartes, francia filozófus véleménye szerint a gondolkodás a nyelv használatához szorosan kapcsolódik. Chomsky kutatásában a nyelv tanulmányozása elsődleges, úgy gondolta, hogy a fogalom és a hozzá kapcsolódó tulajdonságok a dolgok egy teljes reprezentációját képviseli. Például a madár fogalma és kapcsolódó tulajdonságai: repül, szárnya van, tollas stb. (4)

„A következtetés az a gondolkodásmód, ahogy logikus eredményre jutunk.” (Séra 2001:150)

A gondolkodásnak két formája különböztethető meg: a deduktív és az induktív.

Deduktív

„A deduktív következtetés mintaképe a szillogizmus, vagyis az a szabályszerű logikai lépés, amelyben két előzményből (premisszából) zárótételhez (konklúzióhoz) juthatunk.” (Séra 200:150)

Induktív

Általános törvényszerűségeket levonása élményekből, tapasztalatokból, gyakorlatai helyzetekből, és az elméletet létrehozása a gyakorlatból történik.