Skip navigation

2. fejezet: Figyelem

Atkinson és munkatársai (2005) szerint a figyelem az emberi tapasztalásban kiemelt szerepet tölt be, mert ez az a képesség, mellyel bizonyos információk részleteit kiemelésre kerülnek, és ezzel egy időben más információk figyelmen kívül maradnak.

A figyelem folyamatok összességének tekinthető, amennyiben egyszerre több folyamat vagy tevékenység történik, akkor a figyelemmegosztására van szükség. Ezen folyamatok során a szervezet a környezet mozzanatait dolgozza fel, amelyek az aktuális viselkedés vagy egy új viselkedésforma előhívásának szempontjából fontosak. Az inger gazdag környezet elősegíti a szelektív figyelmet, az információ felvételt. (1) Ilyenkor jellemző az ingerek közötti szelektálás, amit észlelünk azt a figyelem, határozza meg. A figyelemnek szelektív és irányadó funkciója van, ezek közül válogatunk az ingerek között. „ A figyelmi működés egy mozgatható reflektorra hasonlít, melynek fényét ráirányíthatjuk a bennünket érdeklő dolgokra, kiemelve azt a környezetében levő, homályban maradó tárgyak közül. A reflektor fókuszát szűkítve a megvilágított terület kisebb lesz, de élesebben, részletgazdagabban látjuk. Ha szélesítjük a fókuszt, nagyobb területet, több dolgot tekinthetünk át, de ezeket már nem látjuk olyan élesen.” (2)