Skip navigation

6.1. Képességfejlesztéssel fejlesztésével kapcsolatos feladatok/játékok

A http://www.okoskaland.com/ajandek-neked/kepessegfejlesztes/ weboldalon számtalan olyan játék található, amely segíti a képességfejlesztést. A weblapon felsorolt feladatok akár papíron, akár számítógépre is elkészíthetőek interaktív táblára vagy képszerkesztő, képregénykészítő, meseszerkesztő stb. Programok segítségével más képek, társasjátékok is készíthetőek egy-egy adott játékokhoz.

Az „okoskaland” oldalán található játékok és segédletek:

- Számolj a minyonokkal!
- Hűsítő helyesírás
- Ötlet - naptár
- Nyári egyperces
- Zöldség vagy gyümölcs?
- Számolósdi
- Számolási készség és logikus gondolkodás fejlesztése
- Rejtvény a számokkal!
- Töltsd ki a rejtvényt a hiányzó számokkal (0-9)!
- Az egyes sorokban jobboldalt látod a végösszeget, az oszlopokban pedig alul.
- 20-as számkör gyakorlása
- Szógyűjtés
- Maradékos társasjáték
- Alak-háttér megkülönböztetés
- Dekorgumi dínók
- Ú - ű differenciálása
- Játék a főnevekkel
- Az olvasás tempójának és pontosságának fokozása
- Nyelvi készség és j-ly gyakorlása a szó-ta-go-ló kártyával
- Tájékozódás térben, síkban
- Számolási készség fejlesztése
- Síkbeli tájékozódás
- Szókincs aktivizálása
- Legó - olvasás - írás
- Nem akar olvasni? Nem érti, amit olvas?
- Számoljunk a hóemberrel
- Szókincs  fejlesztése
- Tájékozódás térben, síkban
- Mozgáskoordináció fejlesztése
- A szókincs fejlesztése
- Figyelem, emlékezet, koncentráció fejlesztése
- Számolási készség fejlesztése
- Beszédmegértés fejlesztése
- Gondolkodás fejlesztése - sodokuval
- Játékok a nagymozgások fejlesztéséhez
- Hiperaktív gyerekek mozgásfejlesztése
- Játékok a finommozgások fejlesztéséhez
- Finommotorika fejlesztése rajzolással
- Játékok a testséma fejlesztéséhez
- Játékok az orientációk (tájékozódás) fejlesztéséhez
- Játékok a beszédészlelés, beszédértés, szókincs fejlesztéséhez
- Vizuális észlelés fejlesztése
- Matematikához
- Milyen könyveket érdemes beszerezni a képességfejlesztéshez

    • Beszéd, olvasás megalapozásához szükséges képességek erősítésére, megsegítésére
    • Általános tájékozottság, testen való, síkban való tájékozódás (ez később fontos lesz a számolás, írás tanulásánál)
    • Számolás előkészítésére, gyakorlására
    • Figyelem fejlesztésére
    • Kézügyesség fejlesztésére, írás előkészítésére