Skip navigation

6.4. Képességfejlesztés elemzése - ellenőrző feladat

Feladat

Nézzenek meg egy videofelvételt, filmet egy képességfejlesztő óráról, tevékenységről. Az eddig tanultak alapján készítsen hozzá megfigyelési szempontokat és elemezze az órát!

Javaslat

A kooperatív tanulás fejlesztésére: 

A logikus gondolkodás fejlesztésére: