Skip navigation

Források

Atkinson, R.C., Hilgard,E.R., Smith,E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson,B.L., & Loftus,G.R. (2005): Pszichológia. Budapest, Osiris Kiadó.

Balogh Éva (2005): Fejlődéslélektan. Animula Kiadó. Budapest.

Balogh László: Képességfejlesztés és iskolai tanulás: problémák és megoldások.
http://mek.oszk.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0022/balogh_pedpszich0022.html (2014.10.22.)

Balogh László (1993): Tanulási stratégiák és stílusok. A fejlesztés pszichológia alapjai. KLTE Kiadói Bizottsága. Debrecen.

Geréb György (1981): Pszichológia Tankönyvkiadó Budapest

N. Kollár Katalin, Szabó Éva 2004. Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó. Budapest.

Séra László 2001. Általános pszichológia. Comenius Bt. Pomáz.

Internetes hivatkozások jegyzéke

(1) Magyar Virtuális Enciklopédia (2004)
http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/pszich_kog/figyelem.htm (2014.10.20.)

(2) A figyelem fogalma.
http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/a_figyelem_fogalma.html (2014.10.20.)

(3) A figyelem fajtái.
http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/a_figyelem_fajti.html (2014.10.13.)