Skip navigation

I.1. Bevezető

Tisztelt Olvasó!

A Rekreáció I. – II. digitális kötetünk és ezen belül  „A rekreáció alapjai, sportmozgásos területei” című, korábban készült tananyagunk a rekreáció kialakulásának történetét, fogalomrendszerét, és elsősorban a mozgásos rekreáció lehetséges területeit igyekezett bemutatni. (http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_reki_1/)

A most olvasott könyvfejezet a rekreációs programok megvalósulását alapvetően meghatározó menedzseri feladatokkal foglakozik, de most sem nélkülözhetjük a fogalmak tisztázását, az összefüggések bemutatását, - előtérbe elsősorban a menedzsment ismeretek kerülnek, ezen belül is a program, vagy eseményszervezés (Event management).

A rekreációhoz kapcsolható események lényegében a szabadidőnk hatékony felhasználást jelentik, de felvethető a kérdés, „Mennyire szabad, vagy kötelező ez az időfelhasználás?”, főként a mai mozgáshiányos, túltáplált lakosság körében, - melyet a rossz fittségi mutatókon túl a betegségi (morbiditási) és a halálozási (mortalitási) mutatók is igazolnak. Ezért azt gondoljuk, hogy el kell készítenünk a szabadidős programok, az események rendszerét. Ezzel meg tudjuk mutatni azt, hogy amikor a rekreáció felosztásáról, lehetséges területeiről beszélünk, akkor nem másnak a felosztását készítjük el, mint a szabadidőnek, - célok illetve eszközök viszonylatában bemutatva. Ez a könyvfejezet érint már korábban kidolgozott tananyagrészeket, ezért itt az eddig még nem érintett területeket, illetve más nézőpontú megközelítést találnak a tisztelt olvasók. Sajnos a jelenlegi terjedelemkorlátok nem teszik lehetővé, hogy itt egy helyen mutassuk be a téma egészét.