Skip navigation

II.3. Felhasznált irodalom

Olvasnivaló

A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve. A 23/1997 (VI. 24.) sz. MKM rendelet módosításokkal egybeszerkesztett 2. számú melléklete. OM, 2000

Benczúr M.-né: Sérülésspecifikus mozgásnevelés. Mozgáskorlátozottak mozgásterápiája, adaptált testnevelése és mindennapos tevékenységre nevelése. ELTE, 2000

Dorogi L.: Integráció értelmezése a fogyatékos emberek sportjának területén. In: Sport, életmód, egészség (szerk.: Szatmári Z.); Akadémiai Kiadó, 2009. (785-795. old)

Ferge Zs.: Variációk a társadalmi integráció témájára. Esély 2., 1990/1. (3-17. old)

Käbli K.-Dorogi L.: Fogyatékos személyek és a sport. In: Sport, életmód, egészség (szerk.: Szatmári Z.); Akadémiai Kiadó, 2009. (760-785. old)

Kálmán Zs.-Könczei Gy.: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, 2002

Nádas P.: Paralimpiai Játékok története. Gyógypedagógiai Szemle, 1996/4. (255-262. old)

Nádori L.: Az Európai Unió és sport. In: Sport, életmód, egészség (szerk.: Szatmári Z.); Akadémiai Kiadó, 2009. (1249-1272. old)