Skip navigation

I.3.D. Motiváció

A szervező csapat minden tagjának azonosulnia kell a célokkal és a hozzá tartozó egyéni és csapat feladatokkal, – kiemelt jelentőségű a szervező csapat egyetértése a feladatokkal és azok megvalósítási módszereivel, - valamint, hogy milyen jelentőséggel bír az esemény eredményessége a közösség, azon belül az egyének további életében. Ha találkozunk ellenzőkkel, akadékoskodókkal - kiemelt célként kell kezelnünk a meggyőzést, az esemény fontosságáról, a megvalósulás várható eredményeiről.