Skip navigation

I.4. Összegzés, - feladatok

Az eseményszervezéshez kapcsoló menedzseri feladatok mindenesetben ugyan úgy épülnek fel, kapcsolódnak egymásba – függetlenül az esemény tartalmától - előkészítés, - lebonyolítás, - zárás – ami változást hoz, az az esemény várható nagyságrendje. Ehhez a szervezési menetrendhez kapcsolódik a menedzseri funkciók szerinti feladatfelosztás.

Az elméleti tudásukat, fokozatosan egy-egy részfeladat megtervezésével és megoldásával vigyék át a gyakorlatba. Eben a szakaszban igyekezzen minél tapasztaltabb munkatárs (főnök) hatáskörében dolgozni, és megfigyelni a munkamódszerét. A munkafolyamat minden szintjét jól ismerőkből válhatnak igazán jó vezetőkké, menedzserekké! - másnak nincs is értelme.

Életünk minden pillanata valamely esemény részeként érvényesül, ezért fontos, hogy minden időegységet, az ott történő cselevéseket, a lehető legjobban tervezze és valósítsa meg. A tervezés nem más, mint idő és erőforrás gazdálkodás, mely a siker alapvető feltétele.

Kiemelkedő jelentőségű a megfelelő felkészültségű személyi háttér, mint erőforrás, - készüljön fel, váljon nélkülözhetetlen sportszakemberré, - nélkülözhetetlen erőforrássá!

A dolgozat témakörei alapján, oldja meg a következő feladatokat:

  1. Készítsen SWOT analízist egy sportrekreáció esemény megrendezéséhez kapcsolódóan!
  2. Készítsen forgatókönyvet, az 1-es feladatban felvázolt esemény lebonyolításának menetrendjére.
  3. Készítsen költségvetést az 1-es feladatban felvázolt esemény nyereséges lebonyolítási elvárás esetében.