Skip navigation

VII.1. Bevezetés

A sport, a fizika aktivitás, a rendszeres testedzés és a stressz kapcsolata számtalan aspektusból keltette már fel a kutatók és a gyakorlati szakemberek érdeklődését. Elég csak arra gondolnunk, hogy a stressz lehet független vagy függő változó is az összefüggések vizsgálatában, hiszen kutathatjuk a stressz hatásait a sportteljesítményre, de nézhetjük azt is, hogy maga a sport, a fizikai aktivitás miként hat az emberek stressz szintjére. Már önmagában az is kérdés, hogy a maga a fizikai aktivitás stressz-e a szervezet számára, és ha igen, milyen pozitív és negatív következményekkel járhat, ld. később.

Továbbá nem csak az összefüggések feltárása jelenthet kihívást, de az is, miként tudjuk még megbízhatóbban mérni a stresszt. Nevezetesen kiváló, standardizált kérdőívek állnak rendelkezésre mind az élsport, mind az életminőség szempontjából, de kérdés, tudunk-e mást, napjaink tudományos és technikai fejlődésének megfelelő, műszeres mérési metodikát kidolgozni. Amit ráadásul akár a konkrét sporttevékenység közben is tudunk használni, képessé válva arra, hogy valójában az éppen aktuális stressz szintet mérjük.

Amint a rövid bevezetőből láthatjuk, elsőre a stressz vizsgálata a fellelhető számtalan tanulmány miatt „elcsépeltnek” tűnhet, azonban a valóság más: számos új nézőpont jelentkezik, melyek korszerű feltárása még előttünk áll. Jelen tanulmány célja, hogy egyrészt röviden vázolja a stressz és a fizikai aktivitás közötti kapcsolatot, másrészt bemutasson egy, a stressz mérésére alkalmas, innovatív eszközt.