Skip navigation

A megelégedettség

A bizalom vizsgálata során (Feinstein, é. n., Moynihan, Boswell, Boudreau, 2000) gyakran tapasztaltak együtt járást a megelégedettséggel.[1] Ezt a sporttal kapcsolatos hétköznapi tapasztalatok is alátámasztják: a játékosok gyakran hivatkoznak arra, hogy csapatbéli közérzetüket leginkább a helyzettel, feltételekkel, stb. való megelégedettségük határozza meg. A megelégedettség hátterében azonban különböző tényezőket feltételezhetünk. Ilyen lehet például a játéklehetőség, a „munkahelyi körülmények” (edzőpálya, öltöző, szerelés, csapattársak, fizetés stb.), valamint a csapatban az egyén számára megfelelő szerep betöltése, vagyis a megfelelő társas kapcsolatok, stb. Vajon a klubvezetők kellő súllyal veszik-e figyelembe ezeket a tényezőket, amikor számon kérik a teljesítményt a játékosaikon? Ezek közül melyek a legfontosabbak? Kezdetben érdemes áttekinteni a munkahelyi megelégedettség fogalmát, elméleteit, melyek közelebb vihetnek bennünket a sportszervezetek esetében a megelégedettség megértéséhez.


[1] Ezeket a szervezetekkel szembeni attitűdöknek is nevezik, Staw (1977) már korán felismeri, hogy ezek különálló konstruktumok, és emiatt külön is kell mérni, elemezni és hatásaikat vizsgálni (id. János, 2005).