Skip navigation

Quinn és Rohrbaugh versengő értékek modellje

Quinn szerint egy közösség értékei hierarchiába rendezhetők, és fő értékdimenziókba tömörítve megjeleníthetők. Ezen listák vagy értéktérképek segítségével összehasonlíthatók és jellemezhetők az egyes szervezeti kultúrák.

A szerzők multidimenzionális skálázás segítségével leírtak egy általánosnak talált háromdimenziós elméleti keretet a hatékony szervezetre vonatkozóan:

  1. a szervezet figyelme: belső, a saját belső környezetre irányuló és/vagy külső, a külső környezetre irányuló
  2. a szervezet a kontroll helye alapján lehet: a kontroll általi stabilitást preferáló és/vagy a rugalmasságot, változást támogató

Ezek alapján négy fő típust lehet megkülönböztetni: a támogató (klán), az innováció orientált (adhokrácia), szabályorientált (hierarchia), célorientált (piac) kultúrát. Cameron és Freeman (1991) írta le a tipikus szervezeti jellemzőket az egyes típusoknál, mint: klán, adhokrácia, hierarchia, piac. Összefüggéseit ld 7. ábrán

7 ábra Qiunn és Rohrbaugh versengő értékek modellje