Skip navigation

Charles Handy szervezeti kultúra modellje

Handy számára a kultúra általában az életvitelt és az íratlan szabályok, normák követését jelenti (Klein, 2007). Szerinte az egy adott szervezetre jellemző kultúrát az ott domináns csoport határozza meg, építi ki és adja tovább. Azonban a szervezeti domináns kultúra mellett (alatt) úgynevezett szubkultúrák jöhetnek létre, melyek a szervezeten belül erősíthetik, de gyengíthetik is a szervezet teljesítőképességét. Négy szervezeti típust különített el. (1) Hatalomkultúra, melyben a vezetés egy vezető, vagy szűk csoport kezében van. Az egyénekre épít, elismeri a teljesítményt és a sikert. (2) Szerepkultúra, melyben a hatalom fő forrása a betöltött pozíció, a szabályozás a legrészletesebb, nem az egyén, hanem a testület, a szerepek a fontosak. (3) Feladatkultúra, melyben a felépítés egy mátrixhoz hasonlítható leginkább, a befolyás nem a pozícióból vagy a személyiség erejéből ered, hanem a szaktudásból. Rugalmas és alkalmazkodó szervezet. (4) Személykultúra, melyben az egyén, az individuum áll a középpontban, szerkezete gyakorlatilag nem létezik, sok pont összessége alkotja, nincs együttműködés. A fenti szervezeti kultúra típusok szoros összefüggést mutatnak az adott szervezetek méreteivel is. Nevezetesen, a hatalomkultúra alapvetően egy kisebb, példának okáért éppen sportcsapat méretű szervezetre lehet jellemző, ahol a vezető (és társai) gyakorolják a hatalmat, döntenek. A szerepkultúra már egy méretében nagyobb, több egységet magában foglaló szervezetet jelent, mint például egy több szakosztályból álló sportegyesületet. Itt az egyes testületeknek és a nekik delegált jogoknak van meghatározó szerepe. A feladat- és személykultúra a sportszervezetek szempontjából nem relevánsak, ellenben ha egy nagy sportszergyártó cég tervezőmérnökeiből, vagy egy jogi tanácsadó sportjogászaiból álló szervezetre gondolunk már ezek is jól értelmezhetőek a sport területén is.

Handy kultúra tipológiájának még árnyaltabb megismeréséhez ajánlom a következő oldal felkeresését:

http://sourcepov.com/2010/03/02/cultural-types/