Skip navigation

Szervezeti kultúra

Véleményem szerint a sportcsapatok esetében is a szervezeti kultúra jelensége nyújt értelmezési keretet a szervezeti folyamatok megértése számára. Ezen a kereten belül pedig – több más attitűd, tényező mellett - elhelyezhető a pszichológiai szerződés, az elkötelezettség, a bizalom és a megelégedettség, de ide sorolandó a vezetési mód vagy stílus is, továbbá a szervezetbe való belépés során a szervezeti szocializáció, vagyis ezek a szervezeti kultúra egyes összetevőinek, komponenseinek tekinthetők. Tekintettel arra, hogy a mindennapi tapasztalatok arra utalnak, hogy az elkötelezettség, a bizalom és a megelégedettség is hozzájárul a személyes és a csoport erőfeszítések mobilizációjához, ezért végső soron ezeket, mint a teljesítményt befolyásoló tényezőként is azonosíthatjuk