Skip navigation

Összefoglalás

A könyv rövid bepillantást ad a sport területén dolgozók számára néhány, a teljesítményt befolyásoló rejtett szervezeti tényezőre. A klub, az egyesület, a szakosztály, sőt, mint láthatták maga a sportcsapat is, mint szervezeti formák, jelentős hatással bírnak a végeredményre.

Nem lehet sikeres az a sportszervezet, amelyik nem rendelkezik erős szervezeti kultúrával, nevezetesen szabályokkal, normákkal, értékrenddel, követendő példákkal, történelemmel. Ahol ez hiányzik, az elsődleges feladat ezt megteremteni. Ez adja az alapot. Aztán a szervezet alkotó tagokat jól kell kiválasztani, és segíteni kell a beilleszkedésüket, tudatosan a szervezetpszichológia ide vonatkozó alapelveit betartva. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az írásos szerződés mellett megköttetik egy íratlan is, ez a pszichológiai szerződés. Tudattalanul, de annál „hatásosabban” befolyásolja az egyén klubjával kapcsolatos megelégedettségét. Ez utóbbi, mint olvashatták, előzménye, de következménye is lehet, a szervezet iránti elkötelezettségnek, mely pedig egyfajta mediátorként segítheti a még jobb szervezeti teljesítmény elérését, legyen az a pályán vagy a klub irodájában. A csapat attól lesz igazi team, vagyis együttműködő csoport, hogy mindenki a neki megfelelő helyen van, és a képességeinek megfelelő feladatot látja el. Ez néha a sport globalizálódásával oda vezethet, hogy különböző kultúrából érkező egyéneknek kell együtt dolgozniuk. A nyitottság, a befogadás, a beilleszkedés támogatása, ha kell szakember igénybevételével, szükséges az eredményes közös munkához.

A szervezetpszichológia, a szervezeti magatartástudomány számos értékes, közvetlenül a gyakorlatban használható elmélettel és gyakorlattal rendelkezik. Ez néhány éve, évtizede a sporttudomány számára is rendelkezésre áll. Vétek lenne nem használni.