Skip navigation

1.2. Három térelem kölcsönös helyzete

Három térelem kölcsönös helyzetét már feladatokon keresztül dolgozzuk fel.

1.1. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy ha három sík közül bármely kettő egy egyenesben metszi egymást, és a metszetegyenesek közül valamely kettő egy  pontban metszi egymást, akkor a harmadik metszetegyenes is illeszkedik -re.

Legyenek ,  és  a vizsgált síkok, amelyek közül bármely kettő egy egyenesben metszi egymást.
Az  , az  illetve az  egyenesek legyenek rendre  és .
Továbbá legyen  a metszéspont. Másképpen,  az a pont, amire  és . (Lásd 2. ábra.)
Hasonlóan,

  1.  és  miatt ;
  2. és  miatt .

Következésképpen  is, azaz $. Tehát a  pont rajta van az ,  és  síkok által meghatározott metszetegyenesek mindegyikén.

2. ábra. A síkokat egy kocka lapsíkjaival szemléltethetjük

1.1. gyakorlat megoldását felhasználva oldjuk meg a következő gyakorlatokat önállóan!

1.2. gyakorlat. Adott 3 páronként egyenesben metsző sík. A három metszésvonaluk közül kettő párhuzamos. Mutassuk meg, hogy ekkor bármely két metszésvonal párhuzamos!

1.3. gyakorlat. A párhuzamos  és  síkokat az  sík rendre  és  egyenesekben metszi. Mutassuk meg, hogy !

1.4. gyakorlat. Az  egyenes párhuzamos a metsző  és  síkok mindegyikével. Mutassuk meg, hogy  párhuzamos  egyenessel is!

Megoldás. Csak azt az esetet tárgyaljuk, amikor  nem illeszkedik az adott  és  síkok egyikére sem. A többi eset hasonló, ezek kidolgozását az olvasóra bízzuk.

Legyen  egy tetszőleges pont, és legyen  a  és  által feszített sík.  illeszkedik -re, mivel  mindkét síkon rajta van, másrészt párhuzamos is -vel, hiszen 
síkra  és  is illeszkedik, de közös pontjuk nem lehet  miatt. Így  az az egyetlen egyenes, ami -re illeszkedik, és párhuzamos -vel. Hasonlóan érvelhetünk -re, s így kapjuk hogy . Mivel , így az állítást beláttuk.