Skip navigation

1. Térelemek kölcsönös helyzete, illeszkedés

Célok

Ismerkedés a sík és a tér alapvető fogalmaival, a geometriai és térszemlélet formálása, kevés lépésből álló bizonyítások gyakorlása.