Skip navigation

9.1. Alapismeretek

Euklidészi szerkesztésnek nevezzük a körzővel és (egyélű, egyenes) vonalzóval elvégezhető szerkesztéseket. A vonalzó két adott pontot összekötő egyenes szerkesztésére alkalmas (20. ábra, (1)), a körzővel nyílásba vehetjük két tetszőleges pont távolságát, majd adott középponttal rajzolhatunk ilyen sugarú kört (20. ábra, (2)). A szerkesztés folyamán keletkezett alakzatok metszéspontjai ismertek (20. ábra, (3-4-5)), valamint tetszőlegesen kijelölhetünk további segédpontokat is (20. ábra, (6)).

A szerkesztés feladata általánosan így fogalmazható meg: adva van bizonyos számú pont és olyan ponto(ka)t kell szerkeszteni, amely(ek) az adott pontokkal (és egymással) meghatározott viszonyban van(nak).

20. ábra. Az alapszerkesztési lépések

Természetesen általában a feladatokat nem akarjuk az alaplépésekre visszavezetni, ezért ebben a szakaszban megismerkedünk néhány alapszerkesztési feladattal, amik összetettebb problémáknál sűrűn felbukkannak. Az itt felsorolt gyakorlatokat ajánlot - a szó eredeti jelentése szerint -papíron, körzővel és vonalzóval begyakorlni, valamint a szerkesztéseket GeoGebrában önállóan is elvégezni. (Noha néhány esetben a megoldás GeoGebra fájlját ismertetjük, erősen javasoljuk az önálló elkészítést is.)