Skip navigation

5.2.2. Pont körüli forgatás

Rögzítsünk egy  pontot és egy  szöget. Az  pontot a forgatás fixen hagyja. Egy  pont képe az a  pont, amire , valamint . Ez az eljárás még általában kettő pontot szolgáltat. Az egyértelműséghez szükséges a szög irányításának fogalma is. Ezt egyelőre csak szemléletesen tesszük meg: általában a megegyezés szerint pozitívnak az óramutató járásával ellentétes irányt tekintjük, és ha mást nem mondunk külön, akkor ebbe az irányba forgatunk.

Tekintsük meg a GeoGebraTube-on a forgatásról készült dinamikus ábrát is!

Speciálisan, a -os forgatásokat középpontos tükrözésnek nevezzük.

5.8. gyakorlat. Az előző szakaszok, valamint középiskolai tanulmányaink alapján gyűjtsük össze a forgatás minél több ismert tulajdonságát!

Látogassunk el a vonatkozó Wikipédia oldalra!

13. ábra. Pont körüli forgatás pozitív irányba

5.9. gyakorlat. Kisérletezzünk a GeoGebrával! Helyettesíthető-e egy forgatás két ill. három tengelyes tükrözés egymásutánjával?

Tipp: mi történik, ha két egymást  pontban metsző tengelyre tükrözünk egymás után?