Skip navigation

12. II. ellenőrző dolgozat

12.1. feladat. Adjunk példát olyan háromszögre, ami egy csúcsára illeszkedő egyenessel felbontható két olyan háromszögre, amelyek mindketten hasonlóak az eredeti háromszöghöz!

12.2. feladat. Határozzuk meg egy szabályos ötszög összes szimmetriáját!

12.3. feladat. Bizonyítsuk be, hogy a háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást!

12.4. feladat. Valaki felrajzol nekünk egy -os szöget. Szerkesszünk ennek segítségével egy -os szöget!

12.5. feladat. Szerkesszünk egyenlőszárú háromszöget, ha adott egyik szöge és a kerülete! Elemezzük a feladatot!

12.6. feladat. Tekintsünk egy kockát a körülírt gömbjével (azaz azzal a gömbbel, ami a kocka mind a 8 csúcsát felszínén tartalmazza). Hány részre darabolják szét a kocka lapsíkjai a körülírt gömbjét?