Skip navigation

4.2. Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele

A következő tétel kulcsfontosságú elméleti jelentőségű.

14. tétel (Párhuzamos szelők tétele). Egy  csúcsú szög szárait messék a párhuzamos  és  egyenesek rendre  és , ill.  és  pontokban. (Lásd 8. ábra.) Ekkor

Bizonyítás. Az  és az  -ból induló magassága megegyezik, jelölje ezt . Így


Hasonlóan indokolhatunk  és  esetén, és így nyerjük, hogy

8. ábra. A párhuzamos szelők tétele

Belátjuk, hogy , így a tétel a fenti két egyenlőségből azonnal következik. Ehhez vegyük észre, hogy , hiszen  alap közös, és a hozzá tartozó magasság a két háromszögben egyenlő  miatt. Így4.6. gyakorlat. Készítsünk a párhuzamos szelők tételét szemléltető dinamikus ábrát.

A tételt felhasználva bizonyítsuk a következő, általánosabb alakot.
4.7. gyakorlat. Egy  csúcsú szög szárait messék a párhuzamos , ,  és  egyenesek rendre  és ,  és ,  és , ill.  és  pontokban. Ekkor

Ötlet. A párhuzamos szelők tételének előbb igazolt alakja szerint létezik valamilyen  valós szám, hogy , ahol  helyén állhat , ,  vagy

Az , , stb. szakaszokat szokás szelőszakaszoknak is nevezni. Ezek hosszáról is állíthatunk hasonlót, mint az előbbi tételekben.

15. tétel (Párhuzamos szelőszakaszok tétele). Egy  csúcsú szög szárait messék a párhuzamos  és  egyenesek rendre  és , ill.  és  pontokban. (8. ábra.) Ekkor


Bizonyítás. Húzzunk párhuzamost -n keresztül -vel, és messe ez -t -ben, lásd 9. ábra. A párhuzamos egyenespárok miatt  paralelogramma, ezért . Alkalmazzuk a párhuzamos szelők tételének erősebb alakját (4.7. gyakorlat) a  csúcsú  szögre, és az  és  egyenesekre:
ahogy állítottuk. 

9. ábra. A párhuzamos szelőszakaszok tétele

A tételek megfordíthatóak.

16. tétel (Párhuzamos szelők tételének megfordítása). Egy  csúcsú szög szárait messék az  és  egyenesek rendre  és , ill.  és  pontokban. (Lásd 8. ábra.) Tegyük fel, hogy

10. ábra. A párhuzamos szelők tételének megfordításával vigyázzunk!


Ekkor  és  párhuzamosak.

Bizonyításvázlat. Húzzunk  párhuzamost  keresztül -vel, messe ez az  egyenes  szögszárat -ben. Felírva a párhuzamos szelők tételét -re és -re, valamint felhasználva a feltételt,  azonnal adódik. 

Vigyázat! A párhuzamos szelők tételének erősebb alakja lényegében nem fordítható meg. Ehhez tekintsük a 10. ábrát!


4.8. gyakorlat. Fordítsuk meg a párhuzamos szelőszakaszok tételét! Igaz-e a megfordítás? Ha nem sikerül válaszolni, kutakodjunk a könyvtárban vagy az Interneten!

Tipp: Tekintsük újra a 8. ábrát. Van-e olyan  pont az  szögszáron, amire ?