Skip navigation

7.2. Szimmetria

Az izometriákhoz szorosan kapcsolódó másik nagyon fontos fogalom a szimmetria. Azt mondjuk, hogy egy  alakzatnak a  nem identikus izometria szimmetriája, ha . Másképpen mondva  szimmetriája -nak, ha  invariáns alakzata -nek. Például ha négyzetet tükrözünk az egyik átlóegyenesére, akkor önmagát kapjuk vissza. Hasonlóan egy kört önmagába visz bármilyen, a középpontján átmenő egyenesre vonatkozó tükrözés, ill. bármely, a középpontja körüli forgatás.

15. ábra. Szimmetriák

7.3. gyakorlat. Határozzuk meg egy  egyenes összes szimmetriáját.

Megoldás. Nézzük végig az összes tanult típust, és válogassuk ki, amelyek megfelelnek.
A tengelyes tükrözések közül megfelelő az -re vonatkozó tengelyes tükrözés, ill. minden -re merőleges egyenesre vonatkozó tengelyes tükrözés. Az eltolások közül pontosan azok hagyják -t invariánsan, amelyek vektora párhuzamos -vel. A forgatások közül azok felelnek meg, amelyeknek a középpontja illeszkedik -re, szögük pedig  (ha forgásszögekkel dolgozunk, akkor ). Végezetül minden olyan csúsztatva tükrözés is jó, aminek a tengelye  (hiszen a csúsztatva tükrözés eltolásvektora szükségképpen párhuzamos a tengelyével). 

7.4. gyakorlat. Határozzuk meg egy 

  • négyzet
  • szabályos hatszög

összes szimmetriáját.