Skip navigation

5.2. Alapismeretek

Legyen  a sík transzformációja, vagyis egy a sík pontjaihoz a sík pontjait kölcsönösen egyértelműen rendelő leképezés. A  transzformáció távolságtartó, vagy idegen szóval izometrikus, ha két tetszőleges pont távolsága megegyezik  melletti képeik távolságával, azaz bármely  és  pontokra, valamint  és  melletti képeikre .

Durván szólva az izometriák azok a transzformációk, amik a sík "minden geometriai tulajdonságát" megőrzik. Épp ezért alapos megértésük alapvető fontosságú. Legegyszerűbb példa az identitás, vagyis az a transzformáció, ami minden ponthoz önmagát rendeli, valamint a már megismert tengelyes tükrözés.

Azokat a pontokat, amiket a  izometria helyben hagy, a  fixpontjainak nevezzük; vagyis a  pont a  fixpontja,
ha . Az identikus transzformációnak minden pont fixpontja. Tengelyes tükrözés esetén pontosan a tengely pontjai fixek.


5.3. gyakorlat. Tegyük fel, hogy  izometriának  fixpontja, valamint  pont  melletti képe . Mutassuk meg, hogy
 rajta van a  szakaszfelező merőlegesén.

Megoldás. Mivel  izometria, így , de  fix, , s így ,
vagyis  valóban egyenlő távolságra van a  és a  pontoktól.

A következő tétel alapvető fontosságú.

18. tétel. Tegyük fel, hogy a  izometriának van három különböző, nem kollineáris fixpontja. Ekkor  az identitás.

Bizonyítás. Indirekt bizonyítunk. Tegyük fel, hogy létezik egy  pont, ami nem fix: . Ekkor 5.3. gyakorlat szerint minden fixpont rajta van a  szakaszfelező merőlegesén, ami ellentmond annak, hogy a három adott fixpont nem kollineáris. Így eredeti feltevésünk hibás, vagyis  minden pontot fixen hagy, azaz az identitás.

A következő feladatot érdeklődő hallgatóknak ajánljuk.

5.4. feladat. Ha a  izometriának van két különböző  fixpontja, akkor  vagy az identitás, vagy a  egyenesre
vonatkozó tükrözés.

A feladat megoldásához szükséges ötlet segítségével igazolható a következő tétel.

19. tétel (Síkizometriák klasszifikációja). Minden  síkizometria az alábbiak valamelyike:

  • identitás;
  • tengelyes tükrözés;
  • pont körüli forgatás;
  • eltolás;
  • csúsztatva tükrözés.

Az eddig nem tárgyalt síkizometriákat a következő szakaszokban mutatjuk be.