Skip navigation

8.3. Nevezetes tételek

Néhány korábbi mulasztásunkat pótoljuk.


25. tétel. A háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást. Ezt a pontot a háromszög súlypontjának nevezzük. A súlypont a súlyvonalakat  arányban osztja, mégpedig úgy, hogy a hosszabb osztási szakasz mindig a csúcs felé esik..

18. ábra. A háromszög súlypontja

Bizonyítás. Tekintsük 18. ábrát. Húzzuk meg az  és $B$ pontból az  és  súlyvonalakat.
A két súlyvonal metszéspontja legyen  pont.   háromszög hasonló  háromszöghöz az alapesetek b) pontja szerint, a hasonlóság aránya , ezért  szakasz párhuzamos

19. ábra. A magasság- és befogótétel

az  oldallal, és fele akkora. Az  hasonló az -gel, mert szögeik egyenlőek:  (mert csúcsszögek) és  (mert váltószögek), s így a harmadik szögük is egyenlő. Mivel  szakasz fele az  szakasznak, ezért a  és  hasonlósági aránya szintén . Ebből következik, hogy  és . Az  metszéspont tehát  arányban osztja a súlyvonalakat, mégpedig úgy, hogy a hosszabb osztási szakasz a csúcs felé esik. A fenti gondolatmenetet  és  súlyvonalakra megismételve kiderül, hogy ezek metszéspontja -t szintén  arányban osztja, mégpedig úgy, hogy a hosszabb osztási szakasz a csúcs felé esik. Ebből következik, hogy  és  is épp -ben metszi egymást. Az eddigiekből a tétel állításai következnek.


26. tétel (Magasság- és befogótétel). Az  derékszögű háromszögben az átfogóhoz tartozó  magasság talppontja legyen ,  és .
Ekkor  és .

Bizonyítás. Tekintsük 19. ábrát, az  hegyesszögeit jelölje  és  a szokásoknak megfelelően. Az -ben van egy  szög és egy derékszög, így , és . Hasonlóan kapjuk, hogy , s így természetesen  is. A három hasonlóságban a megfelelő oldalak arányának egyenlőségéből kapjuk rendre, hogy ,  és . Ezeket átrendezve a tétel állításai következnek. 

A hasonlóságok elemi alkalmazásainak egyik legszebb tétele a következő.

27. tétel (Feuerbach-kör). Egy (hegyesszögű) háromszögben a magasságok talppontjai, az oldalfelező pontok, és a magasságpontot a csúcsokkal összekötő szakaszok felezőpontjai mind illeszkednek egy körre!

Az érdeklődő olvasók a hasonlóságokon alapuló bizonyítást megtalálhatják például itt.