Skip navigation

2.3. Curriculum, course design, classroom language.

2.3.1. Classroom language.

When you teach sports through English, you use instructions, you give feedback, and you use some expressions related to classroom management. Find the English equivalents of the expressions in the table.

CLASS MANAGEMENT

Csendet kérek.

Ki hiányzik?

Nézzük a következő feladatot.

Öltözzetek át.

Vége az órának.

Vegyetek két súlyzót.

Enable JavaScript

INSTRUCTIONS

Állajtok tornasorba!

Állj!

Ne dobd a labdát az ablakba!

Ne rugdosd a bordásfalat!

Ne ugráljatok!

Ne zajongjatok!

Rajt!

Várj!

Enable JavaScript

FEEDBACK

Egy kicsit magasabbra!

Figyelj a kartempóra!

Másnak is passzolhatsz!

Nézz körül!

Rendben!

Szép volt!

Enable JavaScript

2.3.2. Discussion. can you think of some expressions that are missing from the table?

2.3.3. Writing skills. A course description.

Look at this sample course description. Identify its parts.

Fill the table with the English equivalent of the headings of the course description.

Now write a course description for your course / class.

Tantárgy neve:  EU szaknyelv / angol 

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa : gyakorlat

A számonkérés módja: gyakorlati jegy

Előtanulmányi feltételek: nincsenek

Tantárgy-leírás:

Elsajátítandó ismeretanyag:

A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az Európai Unióhoz kapcsolódó alapvető ismereteket, és a témához tartozó angol terminológiát. Emellett lehetőség nyílik a nyelvtani ismereteik elmélyítésére és angol nyelvű olvasott és hallott szövegekkel kapcsolatos szövegértési készségeik javítására. A hallgatók alapismereteket szereznek az EU történetéről, az EU intézményeiről, és az EU szakpolitikáiról. Továbbá, a kurzus interaktív és gyakorlati jellegénél fogva hozzájárul a képzés végéig megszerzendő B2 szintű komplex nyelvvizsga sikeres letételéhez is.

Feldolgozandó témák: the History of the European Integration, EU Institutions, Decision-making inthe EU, the Budget of the EU, Common Policies, The Economic and Monetary Union, Global Challenges and the EU.

Kialakítandó kompetenciák:

Idegen nyelvi kompetenciák terén a gyakorlatok eredményeként a hallgatók képesek lesznek angol nyelven B2 szintenaz EU szaknyelv helyes használatára, az EU alapvető működéshez és történetéhez kapcsolódó kérdésekmegvitatására.

Képesek lesznek az EU-hoz kapcsolódó olvasott és hallott szövegek értelmezésére.

A személyes kompetenciák terén képesek lesznek ismereteiket, tudásukat folyamatos önfejlesztéssel (is) magasabb szintre emelni, továbbá képesek lesznek önállóan, de párban és csapatban együttműködve is minőségi munkát végezni.

Kötelező, illetve ajánlottirodalom:

Kötelező irodalom:

1. Bakti Mária (2013): Globalization and the EU (e-book)

Ajánlott irodalom:

1. Trebits Anna, Fischer Márta (2009): EU English – Using English in EU Contexts. Budapest: Klett Könyvkiadó.

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Horváth Zoltán

ajánlott irodalom

előtanulmányi feltételek

elsajátítandó ismeretanyag

kialakítandó kompetenciák

kötelező irodalom

kreditszám

kurzus teljesítésének feltételei

számonkérés módja

tanóra típusa

tantárgy leírás

tantárgy neve

tantárgy oktatásába bevont oktató

Enable JavaScript