Skip navigation

Test 11.-20.

Feleletválasztós teszt

Kérdés

11. “I’m so cold!”
      “………… you like a cup of tea?”

Visszajelzés

Kérdés

12. I ……………this house last year.

Visszajelzés

Kérdés

13. …................. wait a moment, please?

Answers

Do you can

Can you

Did you

Visszajelzés

Kérdés

14. Jake works harder …………… his brother.

Visszajelzés

Kérdés

15. They haven’t got ………….. children.

Visszajelzés

Kérdés

16. My grandfather speaks very …………..

Answers

Visszajelzés

Kérdés

17.  Shakespeare ……………. born in 1564.

Visszajelzés

Kérdés

18.  ……….. you ever been to Italy?

Visszajelzés

Kérdés

19. Jill …………….. swim very well.

Answers

doesn’t can

don’t can

Visszajelzés

Kérdés

20. “………… is this book?

      “It’s mine.”

Visszajelzés