Skip navigation

1.4. Kérdések, feladatok

 
  1. Ismertesse Lloyd deMause szülői reakciótípusait!
  2. Ismertesse a szülő-gyermek kapcsolat alapformáinak szakaszos alakulását deMause Evolution of Childhood (1974) című könyve alapján!
  3. Sorolja fel és jellemezze Ulrich Bleidick klasszikus fogyatékosságelméleti modelljét!
  4. Ismertesse a Könczei György és Hernádi Ilona publikációiban bemutatott fogyatékosságtudományi modellrendszert!
  5. Hogyan definiálja az ENSZ 2006. december13-án elfogadott egyezménye a fogyatékos személy fogalmát?
  6. Mi indokolja az ún. „poszmodell” kidolgozását?