Skip navigation

2.6. Kérdések, feladatok

 
 1. Hogyan láthatta a betegségeket és az egyes fogyatékosság-típusokat az ókor embere?
 2. Hogyan értelmezhető a „normalitás” és az „abnormalitás” fogalma ebben a történeti kontextusban?
 3. Milyen lehetett az ókor emberének attitűdje az egyes fogyatékosság-típusokkal élő emberekkel szemben?
 4. Ismertesse a mezopotámiai „diagnosztikai kézikönyv” jelentőségét!
 5. Jellemezze a „Babilóni teodicea” néven ismertté vált szöveg jellemzőit, jelentőségét!
 6. Mit javasolt ez a szöveg arra az esetre, ha egy szemmel láthatóan súlyosan fogyatékos gyermek születik?
 7. Mi az ómenlista?
 8. Mit tartalmaztak az ómenlisták?
 9. Milyen lehetett a sumber-akkád-babilóni kultúrában felnövő értelmi fogyatékos felnőtt sorsa?
 10. Kik voltak az olmékok?
 11. Mi volt a totemállatuk?
 12. Mit nevezünk zoomorfikus identifikációnak?
 13. Kik voltak az ember-jaguárok?
 14. Milton és Gonzalo értelmezése szerint mi jellemzi az ember-jaguár gyermekszobrocsák ábrázolásmódját?
 15. A kutatók feltételezése szerint milyen volt az olmék emberek attitűdje Down-szindrómával élő gyermekek iránt?
 16.  Mi a kalokagathia? Jellemezze a tartalmát!
 17. Mi a „kitevés”?
 18. Mi volt a sorsa Spártában a látható testi fogyatékossággal születő újszülött gyermeknek?       
 19. Kikre ruházták a döntés a spártai vének tanácsának tagjai akkor, ha a gyermek látható testi fogyatékossággal született, azaz „idétlen vagy nyomorék” volt?
 20. Mit javasolt Platón akkor, ha a gyermek „nyomoréknak” született?
 21. Milyen véleményt fogalmazott meg Christina Tuor-Kurth a gyermekkitevéssel kapcsolatosan?
 22. Ki a pater familias?
 23. Mi a patria potestas? Jellemezze!
 24. Ki volt Levana istenasszony?
 25. Mire utalnak az alábbi latin személynevek: Stercorius, Stercorosus?
 26. Milyen mérvű római gyermekkitételre utal tanulmányéban Szlávik Gábor?
 27. Milyen társadalmi karitatív gesztusról tudunk a szerzett testi fogyatékossággal élő (megrokkant) emberek iránt az ókori Hellászban vagy Rómában?
 28. Milyen vélekedések motiválhatták a Häßler-szerzőpáros szerint a római apát a gyermekkitételre?
 29. Kik intézték az értelmi fogyatékos emberek ügyeit a Római Birodalomban?
 30. Milyen volt az ókori zsidó társadalom tagjainak attitűdje a fogyatékossággal élő személyekkel szemben?
 31. Említsen példákat, szöveghelyeket az Ószövetségből!
 32. Mi jellemezte Európát a Római Birodalom felbomlásának időszakában?
 33. Mi nyújtott menedéket az értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek számára az antikvitás társadalmaiban?
 34. Mit jelent a „vizibilitás”?
 35. Jellemezze az ókori kultúrák emberének fogyatékosság-fogalmát!