Skip navigation

6. fejezet: Egy lezáró-szintetizáló és új utakat kereső reformer: Philippe Pinel

Tartalom

6.1 Korai évek, párizsi pártfogók

6.2. A Bicêtre élén: egy mítosz születése

6.3. Egy elfelejtett előfutár: Vincenzo Chiarugi

6.4. Munkatárs és barát: Jean-Babtiste Pussin

6.5. Az „erkölcsi kezelés” (le traité moral)

6.6. Reformok a Salpêtrière-ben, szakirodalmi munkásság

6.7. Tanítványok, követők és kritikusok. Pinel-interpretációk: pró és kontra 

6.8. Foucault olvasata Pinelről

6.9. Kérdések és feladatok