Skip navigation

1. fejezet: Bevezetés

Tartalom

1.1. Az értelmi fogyatékos gyermekről alkotott társadalmi kép történetének kutatása 

1.2. Az elméleti modell mint értelmezési keret 1.3. Történeti alapokon álló integrált modell-rendszer kísérlete.

      1.2.1.  A fejlődésmodell egy példája: Lloyd deMause pszichogenikus elmélete 

      1.2.2. Ulrich Bleidick klasszikus fogyatékosságelméleti modellje (1977) 

      1.2.3. A Könczei György és Hernádi Ilona által bemutatott fogyatékosságtudományi modellrendszer

1.3. Történeti alapokon álló integrált modell-rendszer kísérlete

1.4. Kérdések, feladatok