Skip navigation

Kérdések, feladatok

 
 1. Mit jelent Foucault szóhasználatában a „társadalmi érzékenység” kifejezés?
 2. Kik voltak az „elzárni valók” („elzárást érdemlők”)?
 3. Értelmezze a kifejezést: „aliénation” (elidegenítés)!
 4. Mik voltak a pecsétes levelek (lettres des cachet)?
 5. Mely két csoportba sorolták a klasszicista korban a szegényeket?
 6. Milyen típusai voltak kezdetben az elzáró intézményeknek?
 7. Mit jelentett a szó Párizsban az újkor hajnalán: „Közkórház”?
 8. Ki volt Páli Szent Vince?
 9. Mutassa be a Vince közreműködésével a 17. század elején alapított két nagy emblematikus párizsi elzáró intézmény funkciójának alakulását a 19. század elejéig!
 10. Mi volt a különbség a Közkórházhoz tartozó intézmények és a Hôtel-Dieu funkciója között?
 11. Mi volt a különbség a Közkórházhoz tartozó intézmények és a londoni Bedlam funkciójának alakulása között?
 12. Mikortól fogva vettek fel veleszületett értelmi fogyatékossággal élő személyeket (born fools) a Bedlambe?
 13. Milyen pedagógiai-normalizáló hatást tulajdonítottak az újkorban az elzárásnak!
 14. Mely intézményekben alkalmaztak orvosi kezelést, és melyekben nem?
 15. Az arab világban hol és mikor jöttek létre az első, értelmi fogyatékos embereket kezelő intézmények?
 16. Mit jelentett az arab világ intézeteiben a „lelki kúra” kifejezés? Milyen elemeket tartalmazott ez az eljárás?
 17. Mit jelent a szó: „Dollhaus”?
 18. Mutassa be a „családi ápolási rendszert”! Hol és mikor működött Magyarországon családi ápolási rendszer?
 19. A 17. század közepétől kezdve milyen változás következett be Európában a „bolondok” társadalmi megítélésében, a róluk alkotott képben, és hogyan alakult a helyzetük?
 20. Értelmezze a kifejezést: „involúció”!
 21. Mi volt Párizsban a „Kis Házak” funkciója?
 22. Daniel Tuke milyen tartalmú jelentést tett közzé a 18. század végén az angliai Saint Luke intézetről?
 23. Mutassa be a Bethlemi Szűz Mária Kórház (Hospital of St. Mary of Bethlem) fejlődéstörténetét a 19. század elejéig!
 24. Milyen paradigmatikus fordulat következett be a Bethlem életében 1733-ban?
 25. Hogyan jellemezte Daniel Tuke a Bethlem belső életét a 18. század végén?
 26. William Hogarth Az aranyifjú útja (The Rake’s progress) című metszetén milyen kontextusban jelenik meg a Bethlem?
 27. Mi lehetett az oka annak, hogy a leláncolt bentlakókat (őrülteket, értelmi fogyatékos embereket) pénzért mutogatták az érdeklődőknek a Bethlemben?
 28. Mi volt a véleménye Daniel Defoe-nak a Bethelmről? Mit jelent a szó „naturals”?
 29. Milyen mentalitás alakult ki a 17. századi európai társadalmakban a bolondsággal kapcsolatosan?
 30. Milyen változásokat hozott a felvilágosodás eszmevilága a 17. században a bolondság társadalmi megítélése terén?
 31. Kik a „rendellenesek” Foucault szóhasználatában?
 32. Milyen kép rajzolódik ki a Desportes-jelentés alapján a Bicêtre és a Salpêtrière belső viszonyairól a 18. század végére visszatekintve?
 33. Milyen közállapotokat talált Godfrey Higgins a yorki mehelyen?
 34. Ki volt Edward Wakefield?
 35. Milyen állapotokat talált a Bedlamben 1814 nyarán?
 36. Milyen módon, milyen eszközök révén, széles körben közismertté James Norris esete? Mi volt a következménye ennek?
 37. Mi volt a Mad House Act (1828)?
 38. Értelmezze a kifejezéseket: „pedagógiai optimizmus”, „perfektibilitás”, „normalizálás”!
 39. Mutassa be Philippe Pinel életútját!
 40. Ki volt Pierre Jean George Cabanis?
 41. Miben öltött testet a 18. század végén az orvosképzés reformja Franciaországban?
 42. Értelmezze a kifejezést: „szalonkultúra”!
 43. Mi volt a jelentősége Madame Helvetius szalonjának?
 44. Ki volt Jacques Belhomme?
 45. Nik voltak az „egészségházak” (maison de santé) Párizsban?
 46. Mi volt Pinel politikai támogatóinak célja az orvos kinevezésével a Bicêtre élére?
 47. Ki volt Georges Couthon (1755-1794)?
 48. Értelmezze a Couthon-látogatás legendájának tartalmát!
 49. Értelmezze a szimbolikus kifejezéseket: „lánclevétel”, „lánctörés”!
 50. Ki volt a „lánctörő”?
 51. Kiknek köszönhető a Pinel-mítosz?
 52. Értelmezze Vincenzo Chiarugi (1759-1820) elméletalkotói és gyakorló igazgató-orvosi munkásságának jelentőségét!
 53. Mi az értekezés témája, melynek címe: „Della Pazzìa”?
 54. Értelmezze Chiarugi „zenész-hasonlatát”!
 55. Ki volt Jean-Babtiste Pussin (1745-1881), és mi volt a szerepe az „erkölcsi kezelés” meghonosításában?
 56. Ismertesse Pinel emberképének főbb sajátosságait!
 57. Mutassa be az „erkölcsi kezelés” (le traité moral) módszerének tartalmát és jelentőségét!
 58. Értelmezze a kifejezést: „elállatiasítás”!
 59. Ismertesse Pinel reformjait a Salpêtrière-ben!
 60. Ismertesse Pinel szakirodalmi munkásságát!
 61. Mit jelent a „nozográfia” kifejezés?
 62. Ismertesse Pinel longitudinális vizsgálatának jelentőségét!
 63. Ki volt Jean-Étienne Dominique Esquirol (1772-1840)? 
 64. Milyen kritikai támadások érték Pinelt az 1810-es években?
 65. Ismertesse Pinel közvetlen és közvetett hatását, a Pinel-mítosz születését!
 66. Ismertesse Foucault Pinel-értelmezését! Mit jelent Foucault szótárában a „csend”, „tükör” és az „állandó ítélkezés”?
 67. Milyen kritikát fogalmazott meg Gladys Swain (1945-1993) Foucault Pinel-értelmezésével kapcsolatosan?
 68. Mit jelent az „exklúzió-inkúzió” fogalompár Foucault elzárás-értelmezésében?
 69. Mit jelent a „pozitív, paternalista hatalom” kifejezés Foucault szótárában?
 70. Mit jelent a „pre-medikális modell” kifejezés?