Skip navigation

4.8. Kérdések, feladatok

 
 1. Mikor söpört végig Európán a legnagyobb pusztítást okozó pestisjárvány?
 2. Mivel magyarázható a deviáns viselkedésformák megszaporodása a pestisjárvány idején?
 3. Kik voltak a flagellánsok?
 4. Mi volt az oka a boszorkánysággal megvádolt nők és férfiak elleni hisztéria rohamos elterjedésének, a boszorkányüldözésnek?
 5. Mi volt a címe VIII. Ince pápa 1484-ben kiadott bullájának? Mi volt a jelentősége ennek az iratnak?
 6. Kik voltak a Malleus maleficarium című írásmű szerzői, és mi volt ennek a könyvnek a hatása?
 7. Milyen volt az értelmi fogyatékos emberek helyzete a boszorkányüldözések felerősödésének idején Európában?
 8. Mi volt Ulisse Aldrovandi – tanítványa által 1642-ben kiadott - híres könyvének címe, és kiket mutatott be a kötetben?
 9. Ki volt Georgius Schenk von Grafenberg?
 10. Mit jelent az ilyen enciklopédikus művek címében a „historia” kifejezés?
 11. Ki írt könyvet a Listakészítés mámora címmel?
 12. Kik voltak a prodigiumok?
 13. Milyen volt a reneszánsz emberének attitűdje a „monsturmokkal” szemben?
 14.  „Tradícióktól vezérelt ember.” Kinek a társadalomtörténeti modelljében szerepel ez a kategória? Értelmezze a tartalmát és mutassa be a szerző által leírt másik két embertípus-kategóriát is!
 15. Ismertesse Martin Luther gyermekképét!
 16. Milyen véleményt képviselt a reformáció atyja a testi fenyítékkel kapcsolatosan?
 17. Milyen fogyatékosgyermek-kép tükröződik Luthernek az „alácsempészett gyermekről”megfogalmazott szavaiban?
 18. Milyen attribútumokat viseltek öltözékükön az udvari bolondok?
 19. Mi volt a szerepük a királyi, főúri udvarokban?
 20. Mi volt a „természetes bolondok” stigmája a középkorban?
 21. Mit jelent ez a két szó: „jongleur” és trouvère?
 22. Hogyan mutatja be Joseph Bédier a Trisztán és Izolda regéjében a bolondságot tettető Trisztán cselszövését? Milyen értelmi fogyatékos-kép rajzolódik ki ebből a történetből?
 23. Milyen feltételezést fogalmazott meg Andrew Levitas és Cheril Reid, majd John M.Starbuck és Mark Leach publikációikban a Krisztusgyermek imádása című, 1515 körül keletkezett festmény kapcsán?
 24. Mennyiben differenciája ez a feltételezés a középkori európai társadalmak emberének értelmi fogyatékos gyermekekről alkotott mentális képét?
 25. Ki volt Szent Brigitta?
 26. Értelmezze a fogalmakat: „bolondkő”, „kőmetszés”!
 27. Ki festett képet a 15. század végén a „kőmetszés” tematikájában?
 28. Milyen kontextusban fordult elő gyakran a „kőmetszés” operációja?
 29. Mit jelentett a középkori holland kifejezés: „lubbert”?
 30. Értelmezze a felfordított tölcsér fejfedő szerepben való ábrázolását Bosch festményén!
 31. Értelmezze ezt a jelzős szerkezetet fogyatékosság-történeti kontextusban: „xenofób félelem”!