Skip navigation

Ellenőrző tesztfeladatok

Jelölje meg a helyes választ!

Kérdés

1. A szülő gyermek-kapcsolat jellemző vonásai történeti korszakonként, Lloyd deMause szerint (deMause, 1974):

Válaszok

a. Infanticid, b. kitevő, c. ambivalens, d. intruzív, e. szocializáló, f. támogató.

a. Kitevő, b. infanticid, c. ambivalens, d.  intruzív, e. szocializáló, f. támogató.

a. Infanticid, b. ambivalens, c. kitevő, d. szocializáló, e. intruzív, f. támogató.

a. Infanticid, b. kitevő, c. ambivalens, d. intruzív, e. támogató, f. szocializáló.

Visszajelzés

Kérdés

2. Lloyd deMause szülői reakciótípusai:

Válaszok

a. Fordított, reakció, b. projektív reakció, c. empatikus reakció.

a. Projektív reakció, b. fordított reakció, c. empatikus reakció.

a. Infanticid reakció, b. projektív reakció, c. empatikus reakció.

a. Kitevő reakció, b. fordított reakció, c. empatikus reakció.

Visszajelzés

Kérdés

3. A Könzcei György és Hernádi Ilona által bemutatott fogyatékosságtudományi modellrendszer elemei:

Válaszok

a. Medikális modell, b. morális modell, c. szociális modell, d. emberi jogi modell.

a. Karitatív modell, b. medikális modell, c. elzáró modell, d. emberi jogi modell.

a. Morális modell, b. medikális modell, c. szociális modell, d. emberi jogi modell.

a. Karitatív modell, b. morális modell, c. szociális modell, d. emberi jogi modell.

Visszajelzés

Kérdés

4. Mit tartalmaz a mezopotámiai negyven ékírásos táblából álló „diagnosztikai kézikönyv”?

Válaszok

A betegségek leírását, diagnózisát.

A betegségek gyógymódját.

A betegségek leírását, azaz diagnózisát) és gyógymódját.

A betegségek kialakulásának okait.

Visszajelzés

Kérdés

5. Mire következtethetünk a „diagnosztikai kézikönyv” tartalmából?

Válaszok

A hosszú és súlyos betegségben szenvedő, valamint a fogyatékossággal élő embereket elzárva kezelték a mezopotámiai kultúrában.

A hosszú és súlyos betegségben szenvedő, valamint a fogyatékossággal élő emberek különleges figyelemben részesültek a mezopotámiai kultúrában.

A hosszú és súlyos betegségben szenvedő, valamint a fogyatékossággal élő emberektől féltek a mezopotámiai kultúrában.

A fogyatékossággal élő embereket válogatás nélkül elpusztították a mezopotámiai kultúrában.

Visszajelzés

Kérdés

6. Mit javasol a kézikönyv a láthatóan súlyos fogyatékossággal születő csecsemők esetében?

Válaszok

Elzárva kell gyógyítani őket.

El kell rejteni őket a nyilvánosság elől.

Egy rituálé keretei között a vízbe kell dobni őket.

Imádkozni kell azért, hogy meggyógyuljanak.

Visszajelzés

Kérdés

7. Mi a z ómenlista?

Válaszok

A baljóslatú előjelek megléte alapján jövendőt jósló szöveg a mezopotámiai kultúrában.

A baljóslatú előjelek kialakulásának okait felsoroló szövegek a mezopotámiai kultúrában.

Rituális szertartások szövegeinek listája a mezopotámiai kultúrában.

A baljóslatú előjelek káros következményeinek elhárításáért mondott imák felsorolása a mezopotámiai kultúrában.

Visszajelzés

Kérdés

8.  A Milton és Gonzalo szerzőpáros milyen következtetésre jutott az olmék „ember-jaguár” gyermekszobrocskák vizsgálata során?

Válaszok

A szobrok készítőinek modelljei a valóságban nem létező misztikus figurák voltak, akik az olmék kultúra totemállatára, a jaguárra hasonlítottak.

A szobrok modelljei feltehetően Down-szindrómás gyermekek voltak, akiket elrejtettek a nyilvánosság elől szüleik.

A szobrok modelljei feltehetően élő Down-szindrómás gyermekek voltak, akik a korabeli társadalomban megkülönböztetett figyelemben részesültek. 

A szobrok a művészi fantázia termékei voltak.

Visszajelzés

Kérdés

9. Spártában a vének tanácsa által életképtelennek minősített gyermeket

Válaszok

ledobták a Taügetosz hegy Apothetai nevű szakadékába,

eladták,

kitették egy elhagyatott helyen,

kitették a Taügetosz hegy melletti Apothetai nevű sziklás helyre. 

Visszajelzés

Kérdés

10. Platón az Állam című dialógusában arról ír, hogy a „nyomoréknak” született gyermeket 

Válaszok

a közösség által fenntartott menhelyen fel kell nevelni,

el kell tüntetni egy titkos zugban,

a vének tanácsa elé kell vinni, hogy sorsáról döntsenek,

a családban kell gondozni, nevelni.

Visszajelzés

Kérdés

11. Christina Tuor-Kurth svájci teológus szerint a görög kultúrákban a csecsemők elpusztítása és kitevése

Válaszok

nagyon ritkán fordult elő,

fokozatosan eltűnt az idők során,

általános jelenség volt, amely nem rendítette meg a szülőket, 

általános jelenség volt, amely a szülők szégyenérzetével párosult, 

Visszajelzés

Kérdés

12. Rómában az apa 

Válaszok

el is pusztíthatta vagy sorsára is hagyhatta újszülött gyermekét,

nem ölhette meg gyermekét, mert ez a hatalom csak jelképes volt,

életképtelennek ítélt gyermekét menhelyre adhatta,

megölhette újszülött gyermekét, ha az látható fogyatékossággal született.

Visszajelzés

Kérdés

13. Az ókori kultúrákban

Válaszok

használták a „fogyatékosság” kifejezést gyűjtőfogalom értelemben, és érzékelhető volt a „fogyatékos-ellenesség”,

nem létezett a „fogyatékosság” gyűjtőfogalma, ezért nem létezett „fogyatékos-ellenesség” sem.

a fogyatékosságot általában a bűnös emberre lesújtó isteni büntetés kifejezésének tekintették, 

a fogyatékos ember – fogyatékosságtípustól függetlenül – stigmatizálták, kirekesztették.

Visszajelzés

Kérdés

14. A „váltott gyermek” a középkori felfogás szerint 

Válaszok

a Sátán gyermeke, nem ember, elpusztítása jogos,

a Sátán hatására született gonosz embergyerek, akinek elpusztítása bűn,

a véletlenül elcserélt gyermekeket elnevezése,

a Sátán gyermeke, akiből a gonosz kiűzhető.

Visszajelzés

Kérdés

15. Szent Ágoston felfogása szerint a mentális betegség és az értelmi fogyatékosság

Válaszok

világi orvosi eljárásokkal gyógyítható,

csak a csodatétel gyógyíthatja meg,

egyáltalán nem orvosolható,

a szerzett mentális betegség gyógyítható, a veleszületett értelmi fogyatékosság nem.

Visszajelzés

Kérdés

16. Az értelmi fogyatékos személyek számára a középkori kolostorok 

Válaszok

soha nem nyújtottak menedéket,

menedéket nyújtottak, és a gazdagabb csalásokból származóknak sem kellett adományt vinniük magukkal,

rövidebb időre menedéket nyújtottak, majd menhelyekre küldték őket.

menedéket nyújtottak, és az enyhébb értelmi fogyatékos személyek kódexeket is másolhattak.

Visszajelzés

Kérdés

17. „Szeressétek felebarátaitokat, mint önmagatokat, és erőtökhöz mérten segítsétek a szegényeket az alamizsnákkal. Az idegeneket fogadjátok be házatokba, látogassátok a betegeket, és irgalmazzatok meg a foglyaitoknak.”

Válaszok

Ez a két mondat Nagy Károly Általános felhívás (Admonitio generalis) címet viselő törvénykönyvében szerepel.

Ez a két mondat Szent István Imre herceghez intézett Intelmeiben szerepel.

Ez a két mondat Szent Ágoston Vallomásaiban szerepel.

Ez a két mondat az Aranybullában szerepel.

Visszajelzés

Kérdés

18. A középkorban a leprában megbetegedett embereket 

Válaszok

más betegekkel együtt ápolták.

kolostorokban ápolták.

kitaszították a világi társadalomból és az egyházközösségből.

szentként tisztelték.

Visszajelzés

Kérdés

19. A Bolondok Hajója 

Válaszok

egy irodalmi és képzőművészeti szimbólum, amely a „bolondság” gyűjtőfogalmába sorolt embereket – köztük veleszületett és szerzett értelmi fogyatékos személyeket is – visz a fedélzetén a túlvilág felé.

egy képekkel illusztrált középkori szatirikus regény címe, amely más „ponyván árult vásári históriákkal együtt” a szórakoztatást szolgálta.

az értelmi fogyatékos személyeket egy távoli szigetre szállító jármű elnevezése.

egy olyan középkori irodalmi és képzőművészeti szimbólum, amely az emberi élet céltalanságát jelképezte a nagy pestisjárványok által sújtott középkori európai társadalmak félelemmel teli közhangulatában.

Visszajelzés

Kérdés

20. A karitász szó jelentése:

Válaszok

középkori, szeretetközpontú vallásos mozgalom,

a középkori céhek egyik típusa,

belülről fakadó tisztelet és felebaráti szeretet, amely a rászorulók megsegítésében ölt testet,

belülről fakadó tisztelet és felebaráti szeretet, amely nem feltétlenül nyilvánul meg tevékeny segítségnyújtásban. 

Visszajelzés

Kérdés

21. Heinrich Kramer és Jacob Sprenger Malleus maleficarum című könyve

Válaszok

1287-ben íródott.

1387-ben íródott.

1487-ben íródott.

1587-ben íródott.

Visszajelzés

Kérdés

22. A boszorkányság stigmájával 

Válaszok

csak ép értelmű nőket bélyegeztek meg, akiknek viselkedése eltért a normáktól.

ép értelmű férfiakat és nőket egyaránt megbélyegeztek, akiknek viselkedése eltért a normától. 

csak ép értelmű férfiakat bélyegeztek meg, 

ép értelmű férfiakat és nőket – köztük értelmi fogyatékos embereket is – megbélyegeztek, ha viselkedésük eltért a normától.

 

Visszajelzés

Kérdés

23. Homuncio a neve

Válaszok

Shakespeare egyik színművében a bolondnak,

egy gyógynövény alapanyagú, köptető hatású gyógyszernek,

a törpe embernek az enciklopédikus természethistóriákban,

az egyik dél-amerikai filmsorozat főhősének. 

Visszajelzés

Kérdés

24. A reneszánsz kortól kezdve megjelenő enciklopédikus, képekkel illusztrált könyvekben (természethistóriákban)

Válaszok

csak a valóságban létező élőlényeket ábrázolták,

a valóságban létező és egykor létezett, de már kihalt élőlényeket ábrázolták,

nem anyaméh által szült, képzeletbeli emberi monstrumokat is ábrázoltak, 

emberi monstrumokat is ábrázoltak, jelezve, hogy ezek a képzelet teremtményei. 

Visszajelzés

Kérdés

25. Luther szövegei alapján arra következtethetünk, hogy

Válaszok

nem foglalkozott az ördögi eredetű „váltott gyermekekkel”, de az embergyerek nevelése terén kérlelhetetlenül következetes szigort várt el.

nem foglalkozott az ördögi eredetű „váltott gyermekekkel”, és az embergyerekek nevelése terén gyengédséget és engedékenységet tanácsolt,

az ördögi eredetű „váltott gyermekeket” kérlelhetetlenül következetes szigor alkalmazása mellett együtt kívánta nevelni az embergyerekekkel.

az ördögi eredetű „váltott gyermeket” el kívánta pusztítani, és az embergyerekek nevelése terén kérlelhetetlenül következetes szigort várt el. 

Visszajelzés

Kérdés

26. Az udvari bolondok

Válaszok

többnyire ép értelmű, kivételes intelligenciájú emberek voltak, akik a fejedelmi udvarban védettséget és magas társadalmi státuszt élveztek.

többnyire értelmi fogyatékos személyek voltak, akik a fejedelmi udvarban védettséget és magas társadalmi státuszt élveztek.

többnyire értelmi fogyatékos személyek voltak, akik a fejedelmi udvarban nem élveztek védettséget, kigúnyolták őket.

többnyire ép értelmű, kivételes intelligenciájú emberek voltak, akiket mindenki gyűlölt, de magas társadalmi státuszuk és védettségük miatt féltek tőlük.

Visszajelzés

Kérdés

27. A középkortól kezdve a veleszületett, „természetes bolondok” attribútuma, megkülönböztető jele 

Válaszok

a fejükbe borotvált csillag és a nyakukba akasztott bot volt,

a fejükbe borotvált kereszt és a nyakukba akasztott bot volt,

a fejükön viselt csörgősipka és a nyakukba akasztott kereszt volt,

a fejükre húzott szamárfej és a nyakukba akasztott bot volt.

Visszajelzés

Kérdés

28. Andrew Levitas és Cheril Reid orvos-írók 2013-ban közzétettek publikációja, mely szerint a reneszánsz korabeli flamand festők Down-szindrómás embereket is ábrázoltak képeiken

Válaszok

a kutatók között széles körben elfogadott és nem vitatott vélemény,

bebizonyítottan téves előfeltevéseken alapuló vélemény, amely a jelenkori orvosi-gyógypedagógiai kategóriákat helytelenül vetíti vissza a múltba,

kutatói körökben vitatott, de figyelemreméltó konklúziókhoz vezető vélemény, amely új színekkel gazdagítja a reneszánsz korabeli fogyatékosság-képre vonatkozó tudásunkat,

minden kétséget kizáróan szándékos történethamisítás eredménye.  

Visszajelzés

Kérdés

29. A reneszánsz festészetben visszatérő toposzként előforduló „bolondkő-eltávolítás”

Válaszok

ténylegesen elvégzett korabeli műtéteket ábrázol,

a bolondságot egy képzeletbeli tárgyiasult és eltávolítható formában jeleníti meg, de az ilyen műtétek nem voltak részei a korabeli orvosi gyakorlatnak,

a festői fantázia szülöttei, amely nem törekszik szimbolikus tartalmai kifejezésére,

hasi műtéteket ábrázol, amelyeket sikeresen végeztek el.

Visszajelzés

Kérdés

 

30. Michael Foucault értelmezése szerint a 17. században Európa fejlett országaiban egy újfajta „társadalmi érzékenység” alakult ki. Ez lett az alapja a stigmatizációjak, az elidegenítésnek (alienation), majd a fizikai értelemben is vett kirekesztésnek. Az érintett embereknek intézményekbe zárták. Az első nagyméretű elzáró intézmények menhely (asylum) típusú kórházak voltak, ahová a szó tágabb értelemében vett „bolondokat” különítették el. Közéjük tartoztak a testi betegségekben szenvedők, a szegények, valamint a

Válaszok

társadalmi többség által deviánsnak, aszociálisnak bélyegzett emberek, de az elmebetegek, valamint a veleszületett és szerzett értelmi fogyatékossággal élő emberek nem,

a társadalmi többség által deviánsnak aszociálisnak bélyegzett emberek, ide értve a veleszületett és szerzett értelmi fogyatékossággal élő emberek, valamint az elmebetegek is, 

a társadalmi többség által deviánsnak, aszociálisnak bélyegzett emberek, az elmebetegek, de a veleszületett értelmi fogyatékkal élő emberek nem, 

veleszületett és szerzett értelmi fogyatékossággal élő személyek, az elmebetegek, de a más okok miatt stigmatizáltak nem.  

Visszajelzés

Kérdés

31. A középkor Európájának társadalmi mentalitása az értelmi fogyatékosságot

Válaszok

válogatás nélkül minden esetben a Gonosz művének tekintette, 

az ősök bűneire bekövetkező isteni büntetés látható formájának tekintette, de a bolondokhoz való viszonya ambivalens volt, amelyben megfért egymással a kirekesztés és a félelemmel vegyes tisztelet, amelyet a „szent emberek” érdemeltek.

a világi orvoslás eszközeivel gyógyítható betegségnek tekintette,

az ősök bűneire bekövetkező istené büntetés látható formájának tekintette, és az értelmi fogyatékos embereket válogatás nélkül stigmatizálta és kirekesztette.

Visszajelzés

Kérdés

32. Vincent de Paul a francia király adományaként a 17. század első felében a Bicêtre és a Salpêtrière épületében menhelyeket hozhatott létre, a külön a férfiak és külön a nők számára. Ezekben az eredetileg karitatív-gondoskodó célzattal működtetetett intézményekben

Válaszok

kezdetben nem voltak értelmi fogyatékos személyek, később igen,

már kezdetben is voltak értelmi fogyatékos személyek, de számuk 10 százalék körül mozgott,

csak értelmi fogyatékos és elmebeteg személyeket gondozása folyt,

elmebeteg és értelmi fogyatékos személyek nem voltak, csak mélyszegénységben élő koldusok és testi fogyatékos személyek.

Visszajelzés

Kérdés

33. Párizsban „Közkórház” néven

Válaszok

a 17. század közepétől működött egy több intézetből álló centralizált, komplex intézményrendszer, amely magába foglalta a Bicêtre-t és a Salpêtrière-t is. Ebben az intézményrendszerben nem folyt medikális értelemben vett rendszeres gyógyítás, a cél az elzárás, és az elzárás útján való „normalizálás” volt. 

a 17. század közepétől működött egy több intézetből álló centralizált, komplex intézményrendszer, amelybe a Bicêtre és a Salpêtrière nem tartozott bele. Ebben az intézményrendszerben nem folyt medikális értelemben vett rendszeres gyógyítás, a cél az elzárás, és az elzárás útján való „normalizálás” volt.

egy, a betegeket gyógyítására létesített intézményt működtettek a 17. század közepétől,

a legalsó néprétegek számára működtettek egy gyógyító-befogadó intézményt.

Visszajelzés

Kérdés

34. A londoni Bethlem Kórházba 

Válaszok

kezdettől fogva befogadták a születésüktől fogva „idióta” embereket is, akiket „állandó fogyatékosság sújt”,

a 19. századig nem fogadták be a születésüktől fogva „idióta” embereket is, akiket „állandó fogyatékosság sújt”,

a 18. század közepétől kezdve fogadták be a születésüktől fogva „idióta” embereket is, akiket „állandó fogyatékosság sújt”,

soha nem fogadtak be értelmi fogyatékos személyeket.

Visszajelzés

Kérdés

35. A szisztematikus, intézményes elzárás 

Válaszok

a társadalmi többség védekezése volt az őket zavaró „deviáns” vagy „bolond” kisebbségtől, és emellett a korabeli társadalmi normáknak, megfelelően viselkedő ember rekonstruálását, a „normalizálást” kívánta elérni az elszigetelés révén,

célja a társadalmi többség részéről az erkölcsileg veszélyesnek tartott emberek eltávolítása volt, a változtatás reménye nélkül,

célja az orvosi kezelés útján történő normalizálás volt,

csupán védekezés volt a köznyugalmat megzavaró emberektől.

Visszajelzés

Kérdés

36. Az újkori elzáró intézmények ellenpontját képezte a középkor Gheel városában működő „nyitott intézmény”, amely a „családi ápolási rendszer” elvei napközben nyitva állt

Válaszok

a látogatók és rokonok előtt.

az elmebetegek és értelmi fogyatékos személyeket vásári mutatványként megtekintő érdeklődő közönség előtt,

a kezelt elmebeteg és értelmi fogyatékos személyek előtt, akik napközben a település lakóival együtt életek és dolgoztak,

az oda ellátogató orvosok előtt, akik a bentlakók értelmi képességeit tanulmányozták, és vetették össze más intézmények lakóinak képességeivel. 

Visszajelzés

Kérdés

37. Michel Foucault rámutat arra, hogy a középkori Európában már megszülettek az első kifejezetten veleszületett és szerzett értelmi fogyatékossággal élő embereket és elmebetegeket befogadó intézmények. Ezt követően a 17. században

Válaszok

ezek a specifikus intézmények tovább fejlődtek, és egyre több értelmi fogyatékos embert fogadtak be,

a specifikus elkülönítés helyett együtt zárják el őket a társadalmi többség számára zavaró betegekkel, prostituáltakkal, szegényekkel és más deviáns személyekkel,

együtt zárták el, és együtt próbálták meg gyógyítani a vele született és szerzett értelmi fogyatékos embereket,

a vele született és szerzett értelmi fogyatékos embereket zárták el egyazon intézménybe, de nem gyógyították őket rendszeresen.

Visszajelzés

Kérdés

38. A 18. század közepéig tartó „egybemosás”, involúció után,

Válaszok

egy sor speciális intézet nyílik meg kifejezetten a vele született és szerzett értelmi akadályozottsággal élő emberek számára,

tovább tart a deviáns, a többség számára zavaró embercsoportok egybemosása,

már csak kis kapacitású intézeteket hoznak létre a vele született és szerzett értelmi fogyatékossággal élő emberek számára,

egyre inkább tért hódítanak a gheeli mintát követő nyitott intézetek.

Visszajelzés

Kérdés

39. A londoni Bethlemi Szűz Mária Kórházban, amely 1330-tól működött menhely-kórházként

Válaszok

már az 1400-as évek elején tartottak fogva elmebeteg és értelmi fogyatékos személyeket, másokkal együtt,

soha nem tartottak elzárva elmebeteg és értelmi fogyatékos személyeket,

a 18. századtól kezdve tartottak fogva elmebeteg és értelmi fogyatékos személyeket,

az 1400-as évek elejétől fogva csak értelmi fogyatékos és elmebeteg személyek kezelése, gyógyítására folyt.

Visszajelzés

Kérdés

40. A londoni Bethlemi Szűz Mária Kórházat a londoni tűzvész után, 1676-ban alapították újjá, majd 1733-ban átszervezték. Ettől kezdve

Válaszok

általános menhelyként működött,

csak orvosi kezelést, gyógyítást folytattak itt,

kizárólag elmebeteg és születésüktől fogva értelmi fogyatékos személyeket tartottak itt fogva,

születésüktől fogva értelmi fogyatékos személyeket már nem fogadtak be.

Visszajelzés

Kérdés

41. A londoni Bethlemi Szűz Mária Kórházban a 18. században már kezelték a bentlakókat.

Ezek során

Válaszok

a felvilágosodás-korabeli orvostudomány új eredményeit alkalmazták az értelmi fogyatékos bentlakókon,

az orvosok mindent megtettek a betegek gyógyulásáért,

soha nem voltak jelen orvosok,

esetelegesek voltak, és inkább kínzás-számba mentek. 

Visszajelzés

Kérdés

42. 1733-ban William Hogarth moralizáló rézkarc-sorozatot jelentetett meg egy, az erkölcsi züllés lejtőjén lefelé sodródó fiatalember életének egyes stációival. Az utolsó kép a haldokló Tom Rakwellt ábrázolja  

Válaszok

a Bicêtre-ben,

a Salpêtrière-ben,

a Bedlamben-ben,

a Saint Luke-ben.

Visszajelzés

Kérdés

43. Daniel Defoe 1697-ben közzétett írásában (Essay upon Projects) a „born fool” elnevezés alatt a

Válaszok

veleszületett értelmi fogyatékos embereket értette.

a szerzett értelmi fogyatékossággal élő embereket értette.

az elmebeteg embereket értette.

a kirekesztett és intézetekbe elzárt szegény embereket értette.

Visszajelzés

Kérdés

44. A kora újkortól a 19. század közepéig élt a gyakorlat, mely szerint:

Válaszok

az értelmi fogyatékos személyeket az őket befogadó családoknál helyezték el,

a nagy elzáró intézmények kapuit megnyitották az érdeklődők előtt, akik pénzért megtekinthették a bent fogva tartott bolondokat, dühöngő őrülteket, értelmi fogyatékos személyeket.

az értelmi fogyatékos személyeket orvosi kezelésnek vetették alá,

az értelmi fogyatékos embereket távoli szigetekre száműzték.

Visszajelzés

Kérdés

45. Edward Wakefield filantropista 1814 nyarán többször meglátogatta a Bethlemet. Beszámolt James Norris amerikai hajóskapitány életkörülményeiről, 

Válaszok

akit 12 éve tartottak fogva teljes elszigeteltségben a menhely „gyógyíthatatlanok” számára fenntartott szárnyában, a nyakánál egy oszlophoz láncolva,

akit 6 éve tartottak fogva teljes elszigeteltségben a menhely „gyógyíthatatlanok” számára fenntartott szárnyában, a nyakánál egy oszlophoz láncolva,

akit fájdalmas kezelésnek vetettek alá, hogy bolondságából meggyógyítsák,

akit az „erkölcsi kezelés” (treatment moral) módszerével igyekeztek kezelni.

Visszajelzés

Kérdés

46. Philippe Pinel francia orvos-pszichiáter nevéhez kötődik

Válaszok

a családi ápolási rendszer,

a köpölyözés,

a pedagógiai célzatú elzárás,

az erkölcsi kezelés alkalmazása.

Visszajelzés

Kérdés

47. Pinel egyik legnagyobb jelentőségű újítása a Salpêtrière-ben 

Válaszok

a kényszerzubbony alkalmazásának felfüggesztése,

a hideg vizes zuhany alkalmazásának megszüntetése,

az ellátott és kezelt betegek, értelmi fogyatékos személyek állapotának tudományos igényű longitudinális vizsgálata,

a kezelt értelmi fogyatékos személyek hozzátartozói esetében a látogatások engedélyezése volt. 

Visszajelzés