Skip navigation

3.5. Kérdések, feladatok

 
 1. Ki volt a „váltott gyermek”?
 2. Ki volt az „alácsempészett gyermek”?
 3. Mit jelent kifejezés: „generacianizmus”?
 4. Mit jelent a „traducianizmus” kifejezés?
 5. Ismertesse Szent Ágoston gondolatait az értelmi fogyatékos gyermekről!
 6. Mi volt a következménye Szent Pál a következő mondatának: „A hit a hallás útján jut el hozzánk”?
 7. Mia a véleménye Ágostonnak a mentális betegségek és értelmi fogyatékosság gyógyíthatóságáról?
 8. Milyen álláspontra helyezkedett a vaisoni zsinat (442) a kitevésről?
 9. Hol, mikor és ki alapította az első árvaházat?
 10. Mi a jelentősége Szent Benedek Regulájának?
 11. Mik voltak a szegényekről, a fogyatékossággal élő rászorult emberekről való gondoskodás első helyszínei?
 12. Mi jellemezte az első középkori kolostorok belső struktúráját?
 13. Mik voltak a kolostori közösségekben a betegség és a fogyatékossággal való élés emblémái, stigmatikus jelzései?
 14. Milyen mentalitás alakult ki a frank birodalomban az értelmi fogyatékos emberekkel kapcsolatosan?
 15. Mik voltak a kapitulárék, kapitulárisok?
 16. Milyen tanítás fogalmazódik meg az Admonitio generalis szövegében?
 17. Ismertesse Aquinói Szent Tamás alamizsnatanának lényegét!
 18. Ismertesse Borromeo Szent Károly és Borromeo Frigyes munkásságát!
 19. Mit jelent a szó: ospedale?
 20. Mit jelent a szó: asylum?
 21. Mit jelent a „karitász” kifejezés?
 22. Hogyan értelmezte Vives a szegénység fogalmát?
 23. Mi volt a Bolondok Hajója és hova tartott?
 24. Ki írt szatirikus könyvet a Bolondok Hajója címmel?
 25. Mik voltak a leprosariumok?
 26. Milyen attitűd alakult ki a közékor folyamán a leprás emberrel szemben?
 27. Kik voltak a „bolondok” a középkor társadalmaiban Foucault értelmezésében?
 28. Mit jelent Michel Foucault értelmezésében a „fogvatartási épület” kifejezés?
 29. Ismertesse Szent Dymphna legendájának fogyatékosság-történeti jelentőségét!
 30. Mit jelent a „családi ápolási rendszer”?
 31. Magyarországon hol valósult meg és mikor?
 32. Mit jelent a kifejezés: „misericordia indebita”?
 33. Foucault hogyan értelmezi a stigmatizálás megjelenését a középkor végének társadalmaiban?
 34. Milyen törtvény gondoskodott Angliában a szegényekről és rászorulókról a 17. század legelejétől fogva?
 35. Mit jelent az alábbi jelzős szerkezet: „kirekesztéssel szembeforduló karitatív modell”?