Skip navigation

Az értelmileg akadályozott gyermekről és felnőttről alkotott mentális kép történeti, kulturális változásai az elzáró intézményrendszer fejlődéstörténetének tükrében

Történeti áttekintés a kezdetektől a 19. századig

Magyar Adél Márta, Prof. dr. Pukánszky Béla

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Gyógypedagógus-képző Intézet

„Mentor(h)áló 2.0 Program”

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 projekt