Skip navigation

11. Nyitott mondatok

Nyitott mondat fogalma, megoldása. Szabályjátékok. Egyenletmegoldás lebontogatással, mérleg-elvvel. Alaphalmaz. Ekvivalens átalakítások. Behelyettesítés szemléltetése interaktív táblán. A hallgató ismerje a nyitott mondatok fogalmát, és alkalmazási területeit az alsó tagozaton. Legyen kitekintése az egyenlet megoldási módszerekre. Legyen képes ezen módszerek előkészítésére, de tudja, hogy ezek olyan szimbolikus gondolkodást igényelnek, amely nem várható el egy alsó tagozatos gyerektől.