Skip navigation

6.4. A szóbeli szorzás - szorzótáblák

A szorzótáblák (a kisegyszeregy) azokat a szorzatokat tartalmazzák, amelyekben a tényezők 0-nál nagyobb, de 10-nél nem nagyobb természetes számok. Egy szorzótáblában a szorzandó rögzített, a szorzó pedig 1-től 10-ig változik.

A szorzótáblák tanítását azonos szorzandókkal végzett ismételt összeadásokra vonatkozó tevékenységekkel, kettesével, hármasával, négyesével, stb. számlálással vezetjük be.

A szorzótáblákat taníthatjuk a szorzandó szerint növekvő sorrendben, vagy a szorzótáblák közötti összefüggések alapján.

A szorzandók növekvő sorrendjét választva is érdemes az 1-es szorzótáblát a végére tenni, és utána kitérni a 0-val való szorzásra. A szorzótáblák közötti összefüggéseket ebben az esetben is meg kell tapasztalniuk a tanulóknak.

A szorzótáblák közötti összefüggésekre építve is többféle út kínálkozik. Legegyszerűbb a 2-es szorzótáblával kezdeni, a duplázást sokféleképpen szemléltetve. Alkalmazzunk geometriai szemléltetést is, például tükrözést!

Ezt követi az 5-ös és 10-es szorzótábla megmutatva, hogy valamennyinek a 10-szerese kétszer annyi, mint az ötszöröse, valamennyinek az ötszöröse fele a 10-szeresének. Ezt lejátszhatjuk 5 és 10 forintosokkal: egy adott pénzösszeg kifizetéséhez kétszer annyi ötforintos szükséges, mint 10 forintos.

A szorzótábla tanulása közben tapasztaljuk meg, hogy az 5-nek a négyszerese 5-tel több a háromszorosánál, az 5-nek a négyszerese kétszer 5-tel több a kétszeresénél, stb.

Ezután következik a 4-es és a 8-as szorzótábla megmutatva a 2-es szorzótáblával való kapcsolatukat.

Ezt a 3-as, 6-os, 9-es szorzótábla követi.

Ezután a 7-es szorzótábla következik.

Az 1-es szorzótáblát itt is hagyhatjuk a végére.

A diszlexia, diszkalkulia gyanús gyerekeknél a hasonló dolgok tanítását célszerű elválasztani egymástól, ezért ha nem fordítunk kellő figyelmet az összefüggő szorzótáblák nagyságrendi megkülönböztetésére, akkor könnyen összekeverhetik a számokat.

A szorzótáblákat gyakran párhuzamosan tanítják a bennfoglaló táblákkal, ami jó alkalom a szorzás és osztás kapcsolatának elmélyítésére. A bennfoglaló táblákban az osztó rögzített, a hányados pedig 1-től 10-ig változik.

 

A szorzótáblák kapcsolatát mutatják a színes rudak színcsaládjai.

Piros család: 2 – rózsaszín, 4 – piros, 8 – bordó, 16 – barna.

Kék család: 3 – világoskék, 6 – lila, 9 – sötétkék.

Sárga család: 5 – citromsárga, 10 – narancssárga.

7 – fekete

12 – zöld

A színes rudakat jól használhatjuk a szorzást, osztást bevezető tevékenységekre.