Skip navigation

3.2 A Waldorf pedagógia hatása a mai óvodai gyakorlatra

A Waldorf intézmények létrejöttét Emil Moltnak, a Waldorf-Astoria cigarettagyár tulajdonosának köszönhetjük, Ő kérte fel Rudolf Steiner filozófust egy olyan pedagógia kidolgozására, mellyel a gyárában dolgozó munkások iskolai fejlesztését eredményesebbé kívánta tenni.

Rudolf Steiner

Az első intézmény 1919-ben Stuttgartban kezdte meg működését, filozófiája az antropozófia (emberi bölcsesség).

A Waldorf pedagógia elméleti hátterének Juhászné Gáspár Dorottya által írt rövid összefoglalását ld. http://fejlesztok.hu/modszerek/298-a-waldorf- linken.

A szív-kéz-fej harmóniájának elérése érdekében az óvodai nevelés igyekszik biztosítani a gyermekek számára a boldog kisgyermekkort.

(A képen az Istenkúti Waldorf Óvoda honlapjának nyitó képe.) 

A gyermekek vegyes életkori csoportokban, sok szabad játékkal, művészeti tevékenységgel, közös munkával, természetes anyagok között, évi-havi-heti-napi ritmus szerint, érzelmi biztonságban töltik az óvodai életüket. Dalokat, verseket tanulnak, meséket hallgatnak, eljátszanak, közösen készülnek az ünnepekre, közösen készítenek egyszerű ételeket.

A Waldorf óvodában oktató munka nem folyik, a tevékenységek utánzáson alapuló követése, elsajátítása során valósul meg a kognitív fejlesztés.

Óvodáink munkaritmusa, szemlélete, anyagai, művészeti tevékenységei, nyitott, elfogadó szemlélete a Waldorf pedagógiába is gyökerezik.

A nagykovácsi Waldorf óvoda galériájának képei megtekinthetők a következő linken: http://nkwo.hu/about.html .