Skip navigation

Irodalom

Olvasnivaló

Dombi Alice – Soós Katalin (2010 szerk.): Fejezetek a kisgyermeknevelés köréből. APC-Stúdió, Gyula.

Keményné Gyimes Erzsébet (2007): A megküzdés problémái az átmenetek időszakában. Módszertani Közlemények, 4. 146-156

Porkolábné Balogh Katalin -Balázsné Szűcs Judit - Szaitzné Gregorits Anna (2004): Kudarc nélkül az iskolában. Komplex prevenciós óvodai program.  Budapest: Trefort Kiadó

Lazsádi Csilla (2015): Az óvodás gyermekek megküzdési stratégiájának és családjaik szocio-demográfiai változóinak összefüggésvizsgálata. Erdélyi Társadalom, 1. 131-147.
http://www.erdelyitarsadalom.ro/component/attachments/download/6.html