Skip navigation

További ismeretek

Fogalommagyarázat:

Nevelés: Céltudatos, tervszerű, családban, iskolában folytatott tevékenység, amely arra irányul, hogy a felnövekvő nemzedéket a társadalom hasznos, építő tagjává formálja.  (az emberi élet egyik alapvető tevékenysége)

Személyiségfejlődés: A motívumrendszer pozitív irányú változása, a kreativitás növekedése, a komponensek működésének optimalizációja, a szabályozás hierarchizálódása.

„A szociális készségek olyan tanult, pszichikus komponensek, amelyek specifikus célú, tartalmú szociális viselkedés kivitelezésében működnek közre” (Nagy, 1996,113.o.)