Skip navigation

Ellenőrző kérdések és megoldások

1. Feladat

Soroljon fel az óvodás korú gyermekek jellemzőinek megismerése érdekében használatos eszközök közül legalább hármat!

2. Feladat

Mely készségek vizsgálatára szolgál a DIFER? Sorolja fel!