Skip navigation

Előszó

Célok

A tananyag az óvodapedagógia mesterségbeli tudásának főbb kérdésköreit járja körül elősegítve azt, hogy az óvodapedagógus a tanult és kifejlesztett kompetenciák birtokában mindig gyerekfüggő, szituációfüggő döntést hozzon, találja meg a hangot a gyerekkel, gyerekcsoporttal, legyen képes tudatosan alkalmazni mindazt a pedagógiai tudást, amelyet összegyűjtött.

A tananyag az óvodapedagógus képzés törzsanyagában, a hasonló című tárgyban, továbbá az óvodapedagógia módszertani tárgyakban használható.

Célunk, hogy óvodapedagógus hallgatóink képesek legyenek:

  • önállóan felhasználni az olvasott szakirodalomban leírtakat saját tevékenységeik során;
  • elemezni a tudományos ismereteket és adatokat, absztrakt módon gondolkodni, szintézist alkotni és általánosításokat megfogalmazni;
  • felhasználni az elméleti ismereteket a való világban;
  • felhasználni ismereteiket saját szakmai tevékenységük során.