Skip navigation

Irodalom

Olvasnivaló

Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Digitális Tankönyvtár. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/index.html.    letöltés ideje 2015. 05.22.

Csányi Vilmos (1999): A csoport mint „szuperorganizmus”. Természet Világa, 130.évf. 5.sz. 207-209.

Dombi Alice, Oláh János, Varga István (2007, szerk.): A neveléselmélet alapkérdései. Tanulmányok. I-II. kötet, APC-Stúdió, Gyula.

Mérei Ferenc, V.Binet Ágnes (1985): Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest.