Skip navigation

4.4 Az óvodapedagógus tudás-struktúrája

A következőkben az óvodapedagógusok tudás-struktúráját mutatjuk be.

Elemei a következők:

Szakmai  tudás:

 • Ÿ  A kisgyermekkori fejlődésre vonatkozó tudás
 • Ÿ  A nevelési-fejlesztési funkciók ismerete
 • Ÿ  Önismeret, segítő, támogató szerepre való alkalmasság
 • Ÿ  Nevelési stratégiák
 • Ÿ  Jogszabályok ismerete

Háttértudás:

 • Ÿ  A közoktatási intézményrendszer, a pedagóguspálya, a
 • Ÿ  pedagógusi munkakörök követelményeinek, szabályozásának ismerete
 • Ÿ  szakképzettséghez kapcsolódó szaktudomány és szakmódszertan ismerete
 • Ÿ   közoktatási intézmények működésének, környezeti kapcsolatainak ismerete
 • Ÿ  a közoktatási intézmény dokumentumainak, pedagógiai programjának (a speciális területeket is beleértve annak speciális területeit is: (pl. inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem stb.) ismerete

Kompetenciák:

 • Ÿ  A gyermeki személyiség fejlesztése
 • Ÿ  gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése
 • Ÿ  a pedagógiai folyamat tervezése
 • Ÿ  a gyermekek képességeinek fejlesztése
 • Ÿ  a nevelési folyamat szervezése és irányítása
 • Ÿ  az értékelés változatos eszközeinek az alkalmazása
 • Ÿ  a pedagógiai folyamat tervezése
 • Ÿ  a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek az alkalmazása

A szakmai fejlődés kompetenciái:

 • Ÿ  hatékony szakmai együttműködés és kommunikáció
 • Ÿ  szakmai kompetenciák folyamatos fejlesztése, mérése, értékelése
 • Ÿ  a kezdő pedagógusi reflektivitás szakszerű, korszerű eszközökkel történő segítése
 • Ÿ  önművelés igényének kialakítása, az elkötelezettség erősítése, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatása
 • Ÿ  az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatása
 • Ÿ  a kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatása
 • Ÿ  az egész életen át tartó tanulást, a szakmai szocializációt folyamatosan megalapozó kompetenciák fejlesztése

Szakmai képességek:

 • Ÿ  hatékony szakmai együttműködés a kollégákkal
 • Ÿ  professzionális kommunikáció és konstruktív konfliktuskezelés
 • Ÿ  a kezdő pedagógus munkájának nyomon követése, felelősségtudat
 • Ÿ  a pedagógusi szakmai kompetenciák felismerése, fejlesztése
 • Ÿ  reflektivitás, (önreflexió) szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítása, fejlesztése
 • Ÿ  az önművelés igényének kialakítása, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatása
 • Ÿ  az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatása
 • Ÿ  a kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatása

Szeremlei óvodapedagógusok -Gemenc - természeti képek a folyosón

Szakmai attitűdök:

 • Ÿ  nyitottság az új kezdeményezések iránt
 • Ÿ  fontosnak tartja, hogy megtalálja a személyiségéhez illeszkedő saját szakmai fejlődési útját 
 • Ÿ  érti és elfogadja a pedagógus kollégák közötti segítő-támogató kapcsolat kialakítását, ebben a saját szerepének, illetve a folyamatos önreflexiójának a jelentőségét
 • Ÿ  felelősséget érez munkája iránt, fontosnak tartja a szakma nehézségei mellett a szakma szépségeinek tudatosítását is
 • Ÿ  elkötelezett az eredményes mindennapi gyakorlat kiemelt jelentősége mellett

Kiemelt szerepfeladatok: 

 • Ÿ  szakmai  szerepvállalás és elkötelezettség
 • Ÿ  hatékony  szóbeli és írásbeli  kommunikáció
 • Ÿ  reális szakmai önismeret
 • Ÿ  együttműködés pedagógusokkal, szülőkkel, gyerekekkel
 • Ÿ  új nevelési módszerek és eljárások kidolgozása, elsajátítása
 • Ÿ  intézményi szervezetfejlesztési munkákban való részvétel
 • Ÿ  értékelkötelezettségek és szakmai attitűdök 
 • Ÿ  felelősségtudat
 • Ÿ  a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevétele és tisztelete
 • Ÿ  érzékenység a hátrányos társadalmi helyzetből fakadó nehézségekre, előítélet- mentesség
 • Ÿ  személyes példamutatás, értékközvetítés.