Skip navigation

9.5 Kooperatív tanulás

A kooperatív tanulás a csoportmunka egyik speciális fajtája, melynek során a csoport tagjai felosztják egymás között a feladatokat, és mindenki felelős azért, hogy elkészüljenek vele, vagyis a csoport minden tagjának együttműködésére szükség van, hiszen ennek sikerétől függ a teljesítmény.

A kooperatív tanulás módszerével fejleszthető:

  • szociális kompetenciák
  • kommunikáció,
  • érdekérvényesítő képesség,
  • kapcsolatkezelés,
  • türelem,
  • empátia.

A kooperatív tanulás egyszerre értelmi és érzelmi fejlesztés. Erősíti a motivációt, a problémamegoldás képességét.  

      

A kooperatív tanulás alapelvei:

  • építő egymásrautaltság: a kooperatív feladatok jellemzője, hogy minden tag részfeladatot old meg, csak akkor sikeres a megoldás, ha mindenki elkészült, ezért a tagoknak érdeke, hogy segítsék egymást
  • egyéni felelősség: a csoport célját csak az egyénileg végzett hatékony munka segítségével érheti el, a csoportcélok erősítik az egyéni felelősséget, motivációt (felelőssé tenni az egyes diákot a csoportcél elérésében)
  • egyenlő részvétel: megfelelő feladatok (pl. szóforgó) adásával, vagy munkamegosztással érhető el
  • párhuzamos interakciók: a diákok közt egyidejűleg zajlanak interakciók (a csoportokban beszélgetnek egymással, párosan interjút készítenek stb.)

A kooperatív tanulás történhet többek között drámajáték, szerepjáték formájában. A drámajátékban a kognitív, értelmi tevékenységek kapnak hangsúlyt, a szerepjáték lényege a különböző szerepek megformálása, képzeleti úton való átélése.

Film