Skip navigation

5.2 DIFER – Az iskolaérettség, iskolakészültség megállapítása

Mi jellemzi az iskolaérett gyerekeket?

A gyakorlatban általában azokat a gyerekeket tartották iskolaérettnek, akik megfelelő testi fejlettséggel bírnak, átestek az első alakváltozáson, képesek a figyelemkoncentrációra, be tudnak illeszkedni a gyermekcsoportba, kapcsolatot tudnak tartani felnőttekkel. A felsoroltak azonban nem egzakt, pontosan meghatározott követelmények, s nem fedik le a szükséges készségek teljes rendszerét.

Hazánkba az első komplex vizsgálati eszközt, a PREFER-t (Preventív Fejlettségvizsgáló Rendszer) Nagy József, a Szegedi Egyetem professzora dolgozta ki az 1970-es években, az első országos mérés eredményeit Az 5-6 éves gyermekek iskolakészültsége c. könyvében (1974) összegezte.

    

A PREFER továbbfejlesztett változata a DIFER (http://nmpi.hu/files/hirek/2013-14/tovabbkezes/DIFER.pdf, Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztő rendszer), mely hét elemi készséget vizsgál: beszédhanghallás, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés megértés, írásmozgás koordináció, szocialitás fejlettsége.

DIFER

2002-ben átfogó, országos vizsgálat zajlott, az óvodapedagógusok az akkor megismert eszközt az óta folyamatosan alkalmazzák.

Az óvodákban szintén gyakran alkalmazott eszközök a folyamatosan vezetett fejlődési naplók és az intézményen belül kidolgozott eszközök (melyek használata vitatható, hiszen szerkesztésük nem felel meg a tudományos követelményeknek, és eredményeiket sem lehet országos adatokkal összevetni).

Olvasásra ajánljuk

Kelemen Lajos (2001): Képességmérés az óvodában. Poliforma Kft., Hajdúböszörmény.

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovics Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): DIFER Programcsomag: Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztő rendszer 4-8 évesek számára. Mozaik Kiadó, Szeged.