Skip navigation

5. A gyermek megismerése tevékenységei során

Célok

A következő témakörben a gyermeki jellemzők megismerésének, mérésének a lehetőségeivel foglalkozunk.

Meg kívánjuk ismertetni a hallgatókkal az óvodás korú gyermekek esetében alkalmazható legfontosabb mérési eljárásokat, fejleszteni kívánjuk esetükben az elemzés, mérlegelés, döntés képességét.