Skip navigation

A projekt

A projekt szakmai vezetője prof. Dr. Pukánszky Béla

Szakmai lektor Dr. Veczkó József

Az anyagot projekt szempontból lektorálta Dr. Homor Géza

Az anyagot digitalizálta Szalai Alexandra

A fotók egy része az internetről származik, a továbbiakat Sztanáné dr. Babics Edit, a szeremlei óvodapedagógusok képeiről Kollár Nóra készítette a Szeremlei Bóbita Napközi Otthonos Óvodában, óvodavezető Kovács Lászlóné.

Az óvodai eseményekről készült felvételek helyszíne a Bajai Óvodaigazgatóság 3. sz. Tagóvoda, Bernhart Sándor utcai Óvoda, vezetője Kovácsné Szabó Edit.

A hallgatói szereplésről a felvételek az Eötvös József Főiskolán készültek, intézet igazgató Dr. Kanizsai Mária.

A 10. fejezetben szereplő hallgatói anyagok szerzői a SZTE JGYPK óvodapedagógus hallgatói.

ISBN 978-615-5455-22-3