Skip navigation

10. A cigány identitás etnikai, szociokulturális vonatkozásai. Hagyomány és változás. Lokális és általános jellemzők

Előismeret

Az előző fejezetben szó volt arról, hogy cigányság nem egységes népcsoport. A „cigány” kifejezés, mint népelnevezés sem maguktól a cigányoktól származik. Eredete vitatott, de kétségtelen, hogy mára maguk a cigányok is elfogadják, bár az egyes csoportok rendelkeznek saját önelnevezéssel. Az egyes csoportok egymáshoz való viszonyulása a cigányságon belül dinamikusan változik, s bár megkezdődött ezen csoportok kulturális integrációja, továbbra is létezik egyfajta hierarchia.

Fejlesztendő kompetenciák

Személyes kompetenciák: nyitottság, érdeklődés, kreativitás, motiváció, érzelmi, önkifejezés, motiváció, elkötelezettség és kezdeményezés, teljesítmény, motiváció, találékonyság

Szociális kompetenciák: együttműködő+készség, tolerancia, jó kapcsolatteremtés, egymás kölcsönös megbecsülése, tolerancia, meggyőzés és meggyőzhetőség képessége, vezetés, kapcsolatépítés

Kognitív kompetenciák: problémamegoldó készség, kritikai gondolkodás, problémaérzékenység, kutatói szemlélet, történeti érzék, kombináció, következtetés, feldolgozás, értelmező kibontás, következtetések levonása, értékelés és döntéshozó képesség, indukció és dedukció képessége, kognitív vizualizálás